08:00 ICT Thứ ba, 23/10/2018
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình, Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non

Vì Cao Lao Hạ»Xây dựng Đình Làng

Văn tế lễ khánh thành Đình Làng Cao Lao Hạ

Thứ hai - 02/05/2011 12:37
Giới thiệu văn tế Đình Làng Cao Lao Hạ đọc tại buổi lễ khánh thành Đình làng do Ông Lưu Thái Dư phụng biên

DUY !

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM

Lục thập lục tuế thứ

 

Quảng Bình tỉnh – Bố Trạch huyện, Cao Lao – Hạ Trạch xã

Tân Mão niên, Tam nguyệt, thập ngũ nhật

(17/04/2011)

 

VĂN TẾ

LỄ KHÁNH THÀNH ĐÌNH LÀNG CAO LAO HẠ, XÃ HẠ TRẠCH

 

Chủ tế hậu duệ: Lê Quang Tân

Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã.

Chánh bái hậu duệ: Nguyễn Văn Khoác.

Đồng chư tộc đại tiểu đặng làng Cao Lao Hạ.

Cần dỉ lễ vật: Hương đăng, quả phẩm, phù lưu tửu, kim ngân, phì nghi, khang lạp, tư thành, thanh chước, thứ tu chi lễ cảm kiền cáo vu.

 

Xin tấu trình.

 

Đình làng Cao Lao Hạ có từ lâu đời để thờ phụng Thành Hoàng làng và các bậc Tiên linh.

Trải qua bao biến cố của thiên nhiên, thăng trầm của lịch sử, Đình được tu sửa, tôn tạo nhiều lần.

Do chiến tranh tàn phá, thể theo tâm nguyện của toàn dân, Đình được xây dựng, tôn tạo lại trên nền cũ.

Hôm nay, dân làng Cao Lao Hạ - Xã Hạ Trạch tổ chức lễ khánh thành Đình làng.

Xin cáo trình lên các bậc Thiên thần, Nhân thần cùng toàn thể chư vi, Đình làng đã hoàn thành.

 

Kính tấu mời.

 

Đức Đại Kiền Quốc Gia Nam Hải, hàm hoằng, quảng đại chí đức, phổ bác, hiền hóa trang trung, trì, Dực Bảo Trung Hưng, tứ vị Thượng đẳng thần.

 

Kính mời cùng ngồi.

 

Các Đức vua: Đức vua Hiếu Văn Vương; Đức vua Hiếu Triết Vương; Đức vua Hiếu Chiêu Vương; Đức vua Hiếu Nghĩa Vương; Đức vua Hiếu Minh Vương; Đức vua Hiếu Ninh Vương; Đức vua Hiếu Vũ Vương.

 

Kính mời đến ngồi đúng vị trí.

 

Đức vua Thái Tổ Tĩnh Vương; Đức vua Hiếu Tuyên Vương; Đức vua Hiếu Huệ Vương; Đức vua Hiếu Khang Vương; Đức vua Hiếu Định Vương.

Đức vua…hiển công Đại Vương.

Đức vua Quốc Phụ Thượng

Ngài Đức Hoằng, tước: Dực Bảo Trung Hưng Thượng đẳng thần.

Ngài Đức Cao Các, tước: Dực Bảo Trung Hưng Thượng đẳng thần.

 Ngài tiến sỹ khoa Kỹ Mùi, tước: Dực Bảo Trung Hưng Trung đẳng thần.

Ngài họ Phạm, Thiên hạ Tả dô Nguyên soái tri phủ.

 Đức thầy dẫn dắt đường lối của ba tôn giáo: Đạo Phật, đạo Lão, đạo Nho.

Đức thánh hiền của đạo Nho.

Ngài Mạnh Lang:

Các ngài Hoàng Minh Tự; Tô Đại Liêu; Hồ Tế Hải là ba vị phúc thần ban phước lành cho nhân dân.

…Đức vua Thiệu Vũ Vương; Đức vua Hiếu Dong Vương.

Ngài Thượng vệ y, tước: Bình chương sự kiêm Trừ Dực quân chi Thần.

Các ngài: Viêm Quận Công – Kế Quận Công – Mỹ Quận Công – Lan Quận Công.

Ngài nguyên phó tướng quân doanh Hòa Nghĩa, tước: Hoa Quận Công.

Ngài công thần: tước: Chánh Quận Công.

Ngài nguyên Trấn thủ doanh phó tướng, tước: Phân Quận Công.

Ngài công thần, tước: Trụ quốc thượng trật Chiêu Quận Công.

Ngài nguyên Trấn thủ doanh phó tướng, tước: Hùng Quận Công.

Ngài họ Trương, tước: Hùng Đức Hầu.

Ngài công thần, tước: Trà Quận Công.

Ngài nguyên túc doanh trấn phủ Chưởng doanh, tước: Nghị Quận Công.

Ngài Hiền Quận Công, giữ chức Tả phủ Đô đốc.

Ngài Nghĩa Lược Hầu, nguyên Trấn thủ doanh phó tướng.

 Ngài họ Lê, tước: Thanh Dương Hầu

 

Kính xin tấu trình.

 

Ngài Thành Hoàng làng, được phong tước: Dực Bảo Trung Hưng Thành Hoàng chi Thần.

Nguyên khai canh, ngài Lưu Văn Tiên, hàm Đại tướng quân, được phong tước: Dực BaorTrung Hưng Linh Phù chi Thần -  Đại tướng quân ngài họ Lưu.

Nguyên khai canh, ngài Đại tướng quân Nguyễn Văn Khai- Đại tướng quân ngài họ Nguyễn.

Nguyên khai canh, ngài Triệu Phong Lê Quang Lữ - Triệu phòng ngài họ Lê.

Ngài Lưu Văn Hành là vị khai khẩn họ Lưu.

Ngài Lê Văn Giám là vị hậu khai khẩn của họ Lê Văn.

Ngài Lê Quang Diệu là vị hậu khai khẩn của họ Lê Quang.

Ngài Lê Chiêu Phúc là vị hậu khai khẩn của họ Lê Chiêu.

Ngài Hiển linh Cửa Rồng chi thần.

Các ngài Thần coi giữ đất cả năm phương hướng: Đông, Tây, Nam Bắc và Trung ương.

Các ngài Thần coi giữ sự sống ở bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.

Các ngài Thần coi giữ dịch bệnh ở năm phương hướng.

Các ngài Bộ hạ thuộc quyền sai phái của các vị thần coi giữ các chức việc trên ở năm phương.

Ngài Hà Bá coi giữ song nước.

Tiên tổ Khảo Tỵ liệt vị của các dòng họ.

Các thần thờ ở các miếu, đền của làng.

Các ngài nguyên là những bậc Lão làng, nguyên là những bậc lão làng hiền tài, nguyên là những bậc cao quý, nguyên là những người độ lượng ở trong làng ta.

 

Kính mời cùng ngồi cho dân làng chúng tôi tâu bày và dâng lễ vật.

Kính tâu các ngài.

 

Nguyên Cai cơ, nguyên Cai đội, nguyên Giảng dụ quan, nguyên Đội trưởng, nguyên Câu kê, nguyên nhưng Cai tam, nguyên Trung úy, nguyên nhưng Cai, nguyên thứ Đội trưởng, nguyên Cai hợp, nguyên Thủ hợp, nguyên Câu kệ, nguyên Thủ hợp, nguyên Xá sai tướng thần lại tư, nguyên thứ Đội trưởng, nguyên Vệ úy, nguyên Văn thức, nguyên Cai hợp, nguyên Nho sanh, nguyên Thư ký, nguyên Cai tổng, nguyên Cai xã, nguyên thứ Đội trưởng, nguyên Tướng thần Xã trưởng, nguyên thứ Đội trưởng, nguyên Đồng trưởng.

 

Kính tâu mời.

 

Ngài Đặng Văn Thái, đổ phó bảng là ngài họ Đặng.

Ngài Lưu Văn Bình, đổ phó bảng là ngài họ Lưu.

Ngài Lưu Đức Xưng, đổ cử nhân là ngài họ Lưu.

Ngài Lê Mô Khải, đổ cử nhân là ngài họ Lê.

 

Bá quan văn-  võ Sắc tước Khoa giáp, Phẩm trạch Học hàm, Học vị, Thầy đồ, Giáo chức uy thế người của làng giữ vị trí công quyền từ triều đình đến tỉnh, huyện, xã, thôn mà gia phả của các dòng họ đã lưu truyền.

 

Kính tấu mời.

 

Các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Các liệt sỹ hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, các ngài có công với nước.

Ngài Trung tướng Lê Văn Tri, nguyên ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư lệnh phòng không không quân là ngài họ Lê Chiêu.

Ngài Thiếu tướng Lưu Bá Xảo, nguyên Hiệu trưởng trường Sỹ quan Lục quân I.

Các ngài là cán bộ cao cấp trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam, cơ quan dân chính Đảng.

Ngài nhà thơ Lưu Trọng Lư, giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật.

Ngài Lưu Trọng Lạc, nguyên Cục trưởng Bộ lương thực.

Ngài Lưu Văn Đăng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Các ngài là sỹ quan, chiến sỹ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam.

Các ngài là cán bộ, công nhân, nông dân, tri thức.

Kính mời quý vị đại biểu đại diện chính thức hoặc thay mặt trải qua các đời trên, trước, sau đều đã cùng đến, xin mời cùng ngồi.

Xin mời ngồi, vị đến trước mời ngồi trước, vị đến sau mời ngồi sau, theo thứ bậc, kể cả mời ngồi trên, bậc trung mời ngồi giữa, bậc thấp mời ngồi dưới.

Quý ngài đã ai ngồi chỗ nấy, mở đầu việc trước xin dâng hương.

Đốt nén hương trầm lên trước điện, hương thơm khói tỏa, thánh thần cùng cảm ứng, phù trì mà chứng nhận cho tấm lòng thành kính của dân làng.

 

Kính tấu mời.

 

Các vong linh tử nạn chiến tranh

Những người chìm sông lạc suối

Có người sẩy cội sa cây

Có người leo giếng đứt dây

Người trôi nước lũ, người lây lửa thành

Người thì mắc sơn tinh quỷ quái.

Người sa nanh khái ngà voi

Có người có đẻ không nuôi

Có người sa sẩy, có người khôn thương

Tất thảy là những người không nơi nương tựa

Thế mà cũng có người làm nên Tướng quốc.

Thảy mời  chẳng thiếu một ai, lần lượt xin mời cả lại…

Dâng hương rồi – Kính dân tân lang

Dâng tân làng rồi, kính dâng trư dục -  Dâng trư dục rồi

Kính dâng ngưu dục -  Dâng ngưu dục rồi

 Kính dâng kê – Dâng kê rồi

Kính dâng hàn ân – Dâng hàn ân rồi

Kính dâng trư thành – Dâng trư thành rồi

Kính dâng các món ăn đạm bạc khác.

Thức ăn ấy, xuân cày, hạ gieo, thu gặt, đông giành, vốn thuần nông gieo hạt giống trồng, cho nước nhà đặng giàu sang để lễ bạc thêm tưng bừng.

Tuần đầu đã qua, tuần hai lại tiếp.

Cung thỉnh: Đại vương, quý vị linh thần, mọi vị linh quan.

Bề trên khuyên bề dưới, bên trái khuyên bên phải.

Thức ăn ấy là do dân làng làm ra, chung vui hưởng giành cho tế lễ.

Xin mời nâng chén tửu. Tuần hai rồi lại tiếp tuần ba.

Cung thỉnh: Đại vương, quý vị linh thần, mọi vị linh quan cùng thưởng thức các món vừa dâng lên.

Đồ ăn ấy là gạo tử lộ giúp quốc gia dùng binh đẳng sức.

Xin mời nâng chén tử lưu ly đầy màu hộ phách.

Cạn ba tuần giải khát ngàn năm.

Thảy mời chẳng thiếu một ai.

                                 *

                  *        *

Chủ tế hậu duệ, hậu sinh vì điều kiện chưa biết hết các danh vị, thế thứ, các bậc tiền linh.

Nay xin cáo trình lên các bậc Đại vương, quý vị linh thần, mọi vị linh quan và các bậc hiền tài khác có công cứu nước, cứu dân. Nối tiếp từ đời này đến đời khác nên không cung thỉnh theo danh vị, thế thứ hết được.

Kính mong Đại vương, quý vị linh thần, mọi vị linh quan cùng các tiền linh xin được lượng thứ.

Một lần nữa cung thỉnh an tọa theo danh vị, thế thứ.

Cao tọa giả thưởng, thứ tọa giả trung, tị tọa giải hạ, tọa vị đinh vị… cùng hạp hưởng.

Chủ tế thay mặt dân làng Cao Lao Hạ - xã Hạ Trạch – huyện Bố Trạch – tỉnh Quảng Bình, nguyện cầu: Thành Hoàng làng cùng các bậc tiên linh bề trên, phù hộ độ trì cho dân làng nhơn yên, vật lợi, sỹ nông, công thương, ngư tiều, canh mục phát tài, phát lộc, thăng quan, tiến chức, văn – võ song toàn, an khanh, thịnh vượng.

Thức ăn đã dâng xong, tửu cũng đã ba tuần dâng đủ, chủ tế và dân làng xin nghiêng mình cúi đầu kính cẩn, lạy tạ ./.

 

Phụng biên: Lưu Thái Dư

 

Tác giả bài viết: Lưu Thái Dư

Từ khóa: Lưu Thái Dư
Ngài Kẻ Hạ- - 02/05/2011 22:45
Ông Lê Quang Tân là Bí thư Đảng bộ xã Hạ Trạch, kiêm chủ tịch Hội đồng nhân dân. (Theo tôi nên đưa chức vụ cao hơn vào trước)
luugiahan- - 03/05/2011 20:52
Nên sữa lại chữ NGHĨA cho đúng
Lê Hồng Vệ- - 04/05/2011 08:42
Chà lâu rồi chưa gặp lại người anh em trồng đậu thì hay, mà không trồng được bù để ăn. BBT nên quan tâm đến đề xuất của Luugiahan, đồng thời chữa lại cho Luugiahan luôn. " Sửa", chứ Sữa của Luugia nghe nó oặn ẹo hết mình mẩy.
luugiahan- - 04/05/2011 18:28
he he, cảm ơn eng, té ra tui cũng sai
hoanguyenvan66- - 05/05/2011 17:26
Ngài Thành Hoàng làng, được phong tước: Dực Bảo Trung Hưng Thành Hoàng chi Thần. Nguyên khai canh, ngài Lưu Văn Tiên, hàm Đại tướng quân, được phong tước: Dực BaorTrung Hưng Linh Phù chi Thần - Đại tướng quân ngài họ Lưu. Nguyên khai canh, ngài Đại tướng quân Nguyễn Văn Khai- Đại tướng quân ngài họ Nguyễn. Nguyên khai canh, ngài Triệu Phong Lê Quang Lữ - Triệu phòng ngài họ Lê. Caolaoha.com có thể cho biết Ngài Thành Hoàng là ngài Thuộc Họ nào, tên gì. Tôi có hỏi mấy bác ở quê thì họ bảo ba Ngài Nguyên Khai Canh chính là ba vị Thành Hoàng của Làng có đúng không. Xin cám ơn nhiều.
1, 2  Trang sau
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image