19:44 - 04/12/2014

Nuôi cá lóc thu lời nửa tỷ đồng/năm

Giới thiệu mô hình nuôi cá lóc trong bể lót bạt của ông Lê Minh Thành, trú thôn Tất Viên, xã Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam

10:47 - 28/05/2014

Chống nắng cho gia súc gia cầm

Chống nắng cho gia súc gia cầm của tác giả Lê Chiêu Phùng

07:51 - 07/12/2013

Bí quyết làm giàu từ tay trắng

Những kinh nghiệm để thực hiện ước mơ trở nên giàu có sau khi rời khỏi làng quê ra đến lập nghiẹp tại các đô thị, thành phố

00:12 - 07/10/2013

Kinh nghiệm nuôi ếch đồng

Giới thiệu kinh nghiệm nuôi ếch đồng của anh Huỳnh Hữu Lợi (P.Trà Nóc, TP.Cần Thơ).

00:11 - 07/10/2013

Nuôi gà ác lợi nhuận 15 triệu đồng/tháng

Giới thiệu kinh nghiệm nuôi gà ác của bà Nguyễn Thị Tư ở Chợ Mới, An Giang

00:10 - 07/10/2013

Kỹ thuật trồng lạc có năng suất cao, trên 50 tạ/ha

Giới thiệu kỹ thuật trồng lạc có năng suất lên đến 50 ta/ha.

00:09 - 07/10/2013

Sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu

Giới thiệu kinh nghiệm trồng nấm ăn, nấm dược liệu của bà con Hà Tĩnh

00:08 - 07/10/2013

Trồng cỏ nuôi bò

Giới thiệu nghề trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn

Video clip