10:12 - 13/03/2021

Mời gặp mặt đầu xuân

Thông báo mời gặp mặt đầu xuân Tân Sửu, 2021 của Hội Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

08:25 - 03/03/2021

Thường trực Ban liên lạc Hội đồng hương Hạ Trạch tại Tp. Đồng Hới họp trù bị

Tin của anh Lê Chiêu Phùng về cuộc họp trù bị của Thường trực Ban liên lạc Hội đồng hương Hạ Trạch tại Tp. Đồng Hới chuẩn bị cho gặp mặt...

16:32 - 23/02/2021

Thông báo hoãn gặp mặt đầu xuân

Thông báo của Ban Liên lạc đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội về việc hoãn gặp mặt đầu xuân Tân Sửu 2021

11:01 - 14/12/2020

Bà con Hạ Trạch tại Đà Nẵng gặp mặt cuối năm

Một số hình ảnh buổi gặp mặt cuối năm 2020 của bà con Hạ Trạch tại Đà Nẵng

15:24 - 24/10/2020

Tặng ca nô cứu hộ cho quê hương

Món quà thiết thực của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Tp Hồ Chí Minh và vùng phụ cận tặng quê hương chống lũ

13:36 - 09/08/2020

Tấm lòng của bà con Hạ Trạch tại Đà Nẵng

Tấm lòng của bà con Hạ Trạch tại Đà Nẵng đối với các cháu quê mình đang kẹt tại Đà Nẵng do dịch Covid - 19

08:11 - 25/03/2020

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội và vùng lân cận tính đến cuối năm 2019

18:25 - 15/02/2020

Đồng hương Hạ Trạch tại Lâm Đồng gặp mặt đầu xuân

Một số hình ảnh bà con Hạ Trạch tại Lâm Đồng gặp mặt đầu xuân do anh Lê Quang Tiến thực hiện.

Video clip