09:35 - 14/03/2019

Lê Mô Khải, danh tướng Cần Vương

Phim giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của danh tướng Cần vương Lê Mô Khải, người làng Cao Lao Hạ do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện

19:17 - 16/02/2019

Không khí Tết Kỷ Hợi năm 2019 làng Cao Lao Hạ

Video ghi lại không khí Tết Kỷ Hợi 2019 tại làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình do anh Nguyễn Danh Lợi thực hiện

10:43 - 04/02/2019

Những hình ảnh quê hương ngày 30 Tết Kỷ Hợi 2019

Những hình ảnh quê hương Cao Lao Hạ chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi 2019 do các anh Lê Chiêu Phùng, Nguyễn Danh Trung, Nguyễn Danh Lợi thực hiện      

08:04 - 30/01/2019

Đình làng Cao Lao Hạ trong tổng tuyển cử năm 1946

Video về Đình Cao Lao Hạ phát trên đài truyền hình, chương trình Quốc hội năm 2018

17:36 - 24/01/2019

Toàn cảnh làng Cao Lao Hạ

Video toàn cảnh làng Cao Lao Hạ năm đầu năm 2018 do anh Lưu Anh Tiến thực hiện

12:24 - 31/08/2018

Hình ảnh lúa thu làng Hạ

Hình ảnh lúa thu làng Hạ do anh Lê Chiêu Phùng thực hiện

01:03 - 06/06/2018

Hình ảnh quê hương trước mùa gặt

Hình ảnh quê hương trước mùa gặt do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

20:34 - 04/07/2017

Hình ảnh trước cổng Đình làng

Những bức ảnh về phía trước cổng Đình làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

Video clip