06:55 - 30/06/2017

Cánh đồng quê hương

Những bức ảnh tuyệt đẹp về cánh đồng quê hương của tác giả Nguyễn Chung Quý

06:19 - 03/03/2017

Lúa xuân quê hương

Những hình ảnh lúa xuân "thời con gái" trên cánh đồng quê hương

19:24 - 23/08/2016

Cúng rằm tháng 7 năm 2016 tại làng Cao Lao Hạ

Một số hình ảnh 24 dòng họ cúng rằm tháng 7 năm 2016 tại làng Cao Lao Hạ do anh Lê Mạnh Hùng thực hiện

18:37 - 23/08/2016

Rằm tháng 7 năm 2016 ở Cao Lao Hạ

Những hình ảnh lễ cúng rằm tháng 7 năm 2016 ở Cao Lao Hạ do anh Cảnh Giang thực hiện

08:36 - 18/08/2016

Hình ảnh thu hoạch tôm tại quê hương

Những hình ảnh thu hoạch tôm tại quê hương do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

23:08 - 20/07/2016

Hệ thống nuôi trồng thủy sản xã Hạ Trạch

Hệ thống nuôi trồng thủy sản, một thế mạnh cần được chú trọng khai thác của xã Hạ Trạch

02:26 - 04/07/2016

Màu xanh trên quê hương làng Hạ

Màu xanh trên quê hương làng Hạ, vụ Hè thu 2016 chắc lại được mùa

15:51 - 21/06/2016

Một số hình ảnh kỷ niêm 10 năm Câu lạc bộ thơ H­ương Sắc Cao Lao

Một số hình ảnh kỷ niêm 10 năm Câu lạc bộ thơ H­ương Sắc Cao Lao do anh Lê Chiêu Phùng thực hiện

Video clip