16:10 - 07/05/2016

Hình ảnh quê hương đầu hè 2016

Những bức ảnh về quê hương những ngày đầu hè 2016 của anh Nguyễn Chung Quý

23:21 - 12/03/2016

Bình yên Làng Hạ

Những bức ảnh mới nhất của anh Lê Chiêu Phùng về quê hương Cao Lao Hạ

09:17 - 16/02/2016

Một số hình ảnh ngày mùng 1 Tết 2016

Một số hình ảnh bà con đi họ ngày mùng 1 Tết Bính Thân năm 2016 do anh Lê Mạnh Hùng thực hiện

09:16 - 16/02/2016

Một số hình ảnh ngày 30 tết

Một số hình ảnh ngày 30 tết tại quê nhà do anh Lê Mạnh Hùng thực hiện

22:35 - 14/02/2016

Chợ Tết quê hương

Một số hình ảnh của chợ Tết quê hương Hạ Trạch của anh Lê Chiêu Phùng

22:24 - 14/02/2016

Không khí sáng mồng 1 tết tại các nhà thờ Họ

Một số hình ảnh không khí sáng mồng 1 tết tại các nhà thờ Họ của anh Lê Chiêu Phùng

20:44 - 23/01/2016

Một số hình ảnh vụ SX Đông Xuân 2015- 2016 tại xã Hạ Trạch

Một số hình ảnh vụ SX Đông Xuân 2015- 2016 tại xã Hạ Trạch

07:49 - 29/07/2015

Một số hình ảnh lễ khởi công và khánh thành Đình Làng

Những hình ảnh về về Lễ khởi công và khánh thành Đình làng Cao Lao Hạ do các anh Cảnh Giang và Lê Chiêu Phùng thực hiện

Video clip