08:09 - 13/04/2019

Đàn bầu kể chuyện

VTV giới thiệu về lịch sử và những cải tiến xung quanh chiếc đàn bầu, trong đó có sự đóng góp của những người con làng Cao Lao Hạ

10:41 - 09/04/2019

Múa hát sân trường

Video học sinh trường tiểu học Hạ Trạch thực hiện điệu dân vũ múa hát sân trường do cô giáo Lê Thị Kim Ngân thực hiện

07:25 - 08/04/2019

Video lễ khánh thành lăng mộ tổ Ông, tổ Bà đời thứ 6 họ Lưu Quan

Video lễ khánh thành lăng mộ tổ Ông, tổ Bà đời thứ 6 họ Lưu Quan, làng Cao Lao Hạ, Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

16:18 - 06/04/2019

Lễ khánh thành nhà thờ họ Lê Chiêu

Video lễ khánh thành nhà thờ họ Lê Chiêu, làng Cao Lao Hạ, Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

07:27 - 02/04/2019

Tàn phá của cơn bão vào Hạ Trạch năm 2013

Video ghi lại những thiệt hại của xã Hạ Trạch sau cơn bão lịch sử tháng 9 năm 2013

10:09 - 29/03/2019

Lễ khánh thành nhà thờ họ Lưu Văn

Video lễ khánh thành nhà thờ họ Lưu Văn, làng Cao Lao Hạ, Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

14:22 - 21/03/2019

Lễ khánh thành nhà thờ Họ Đặng làng Cao Lao Hạ

Video lễ khánh thành nhà thờ họ Đặng làng Cao Lao Hạ, Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

08:09 - 17/03/2019

Lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Văn

Video lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Văn làng Cao Lao Hạ do anh Cảnh Giang thực hiện

Video clip