10:43 - 04/02/2019

Những hình ảnh quê hương ngày 30 Tết Kỷ Hợi 2019

Những hình ảnh quê hương Cao Lao Hạ chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi 2019 do các anh Lê Chiêu Phùng, Nguyễn Danh Trung, Nguyễn Danh Lợi thực hiện      

08:04 - 30/01/2019

Đình làng Cao Lao Hạ trong tổng tuyển cử năm 1946

Video về Đình Cao Lao Hạ phát trên đài truyền hình, chương trình Quốc hội năm 2018

17:36 - 24/01/2019

Toàn cảnh làng Cao Lao Hạ

Video toàn cảnh làng Cao Lao Hạ năm đầu năm 2018 do anh Lưu Anh Tiến thực hiện

12:24 - 31/08/2018

Hình ảnh lúa thu làng Hạ

Hình ảnh lúa thu làng Hạ do anh Lê Chiêu Phùng thực hiện

01:03 - 06/06/2018

Hình ảnh quê hương trước mùa gặt

Hình ảnh quê hương trước mùa gặt do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

20:34 - 04/07/2017

Hình ảnh trước cổng Đình làng

Những bức ảnh về phía trước cổng Đình làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

06:55 - 30/06/2017

Cánh đồng quê hương

Những bức ảnh tuyệt đẹp về cánh đồng quê hương của tác giả Nguyễn Chung Quý

06:19 - 03/03/2017

Lúa xuân quê hương

Những hình ảnh lúa xuân "thời con gái" trên cánh đồng quê hương

Video clip