11:13 - 31/08/2015

Lễ thượng rồng nhà thờ Họ Lê Chiêu

Tin và ảnh về lễ thượng rồng nhà thờ Họ Lê Chiêu xã Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

08:15 - 23/07/2015

Thư kêu gọi của họ Lê Chiêu

Thư kêu gọi của họ Lê Chiêu làng Cao Lao Hạ về việc đóng góp tu bổ, tôn tạo nhà thờ Họ

14:52 - 16/07/2015

Giấy mời dự lễ khánh thành lăng mộ

Giấy mời toàn thể con cháu nội ngoại cùng bà con, bạn bè dự lễ khánh thành lăng mộ Phòng 1, Phái 2, Nánh 2 họ Lưu Quan

23:30 - 23/06/2015

Cung tiến xi măng giúp các nhà thờ Họ Lê, xã Hạ Trạch

Tin về tổng công ty Phú Hoàng tài trợ một phần xi măng giúp các nhà thờ Họ Lê, xã Hạ Trạch tu sửa và xây dựng mới

00:19 - 11/05/2015

Đón nhận danh hiệu anh hùng LLVTND của Trung tướng Lê Văn Tri

Tin và ảnh vê buổi đón nhận danh hiệu anh hùng LLVTND Trung tướng Lê Văn Tri tại quê nhà

22:14 - 24/03/2015

Hội đồng gia tộc họ Lê Quang thông báo

Thông báo của Hội đồng gia tộc họ Lê Quang, xã Hạ Trạch về việc xây dựng lại nhà thờ Họ

10:15 - 17/03/2015

Mời họp mặt con cháu họ Lưu Quan ở Hà Nội đầu xuân Ất Mùi

Thư mời họp mặt con cháu họ Lưu Quan làng Cao Lao Hạ ở Hà Nội và vùng phụ cận đầu xuân Ất Mùi 2015.

16:14 - 09/03/2015

Họ tộc Lê Chiêu tại Đồng Hới gặp mặt đầu xuân

Con cháu Họ tộc Lê Chiêu tại Đồng Hới gặp mặt đầu xuân 2015

Video clip