22:04 - 28/02/2016

Họ tộc Lê Chiêu tại TP Đồng Hới gặp mặt đầu Xuân Bính Thân

Bà con họ tộc Lê Chiêu xã Hạ Trạch tại TP Đồng Hới tổ chức gặp mặt đầu Xuân Bính Thân

05:56 - 26/02/2016

Thư của bác Nguyễn Văn Nhỏ, trưởng họ Nguyễn

Thư kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ họ Nguyễn của bác trưởng họ Nguyễn Văn Nhỏ

19:47 - 23/02/2016

Thông báo của họ Lê Chiêu ở Đồng Hới

Ban Liên lạc họ tộc Lê Chiêu tại Đồng Hới mời gặp mặt Xuân Bính Thân 2016

14:46 - 12/12/2015

Thông báo của Hội đồng gia tộc Họ Lê Quang

Thông báo của Hội đồng gia tộc Họ Lê Quang

08:30 - 08/12/2015

Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Công

Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Công xã Hạ Trạch

00:07 - 08/12/2015

Lễ khánh thành Nhà thờ Họ Nguyễn Công xã Hạ Trạch

Tin về Lễ khánh thành Nhà thờ Họ Nguyễn Công xã Hạ Trạch

13:30 - 01/12/2015

Giấy mời dự lễ khánh thành nhà thờ Họ Nguyễn Công làng Cao Lao Hạ

Giấy mời dự lễ khánh thành nhà thờ Họ Nguyễn Công làng Cao Lao Hạ

16:43 - 09/09/2015

Một số hình ảnh nhà thờ họ Nguyễn Văn

Một số hình ảnh nhà thờ họ Nguyễn Văn làng Cao Lao Hạ do anh Lê Chiêu Phùng thực hiện

Video clip