10:07 - 09/12/2014

Lễ khánh thành Nhà thờ Họ Nguyễn Khắc

Tin về ảnh về Lễ khánh thành Nhà thờ Họ Nguyễn Khắc xã Hạ Trạch

22:45 - 18/09/2014

Ra mắt Hội đồng Họ Lê tỉnh Quảng Bình

Phóng sự về sự kiên ra mắt Hội đồng Họ Lê tỉnh Quảng Bình của tác giả Lê Chiêu Phùng

16:01 - 30/08/2014

Họ Lưu Quan tổ chức Lễ phát thưởng cho các cháu

Họ Lưu Quan tổ chức lễ phát thưởng cho các cháu đạt thành tích trong học tập năm học 2013 – 2014

08:55 - 23/08/2014

Nhà thờ họ Nguyễn Khắc

Hoàn thành cơ bản việc xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn Khắc, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

08:13 - 12/08/2014

Khánh thành nâng cấp lần 2 nhà thờ họ Lưu Văn

Tin và ảnh vê lễ khánh thành nâng cấp lần 2 nhà thờ họ Lưu Văn

08:49 - 06/08/2014

Tôn tạo nâng cấp lăng mộ Ngài Nguyễn Bá Kiệt

Tin về hoạt động tôn tạo nâng cấp lăng mộ Ngài Nguyễn Bá Kiệt, thân sinh của Ngài Nguyễn Văn Khai, thủy tổ họ Nguyễn Đại tộc làng Cao Lao Hạ

23:59 - 30/05/2014

Họp mặt bà con họ Nguyễn Đại tộc phía Nam

Ghi chép buổi họp mặt lần thứ 2 năm 2014 của bà con họ Nguyễn Đại tộc làng Cao Lao Hạ (NĐT làng CLH) phía Nam tổ chức.

07:40 - 13/05/2014

Thư mời

Thư mời gặp mặt của Họ Nguyễn Đại tộc tại TP Hồ Chí Minh và vùng phụ cận

Video clip