23:16 - 20/10/2016

Đất làng nhìn từ mộ Tổ

Giới thiệu bài nghiên cứu của anh Lưu Văn Lộc về đất làng Cao Lao Hạ từ góc nhìn các ngôi mộ Tổ họ Lưu Quan

01:30 - 25/09/2016

Bài phát biểu lễ khánh thành nhà thờ họ Lê Quang

Bài phát biểu tại buổi lễ khánh thành nhà thờ họ ngoại của anh Nguyễn Thái Bình

14:30 - 13/09/2016

Một số hình ảnh khánh thành nhà thờ họ Lê Quang

Một số hình ảnh khánh thành nhà thờ họ Lê Quang do tác giả Lê Chiêu Phùng thực hiện

19:05 - 30/08/2016

Giấy mời khánh thành họ Lê Quang

Thư mời dự lễ khánh thành họ Lê Quang làng Cao Lao Hạ

19:26 - 23/08/2016

Họ Lưu Quan phát thưởng năm học 2015 – 2016

Họ Lưu Quan tổ chức Lễ phát thưởng cho các cháu đạt thành tích năm học 2015 – 2016 do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

08:22 - 18/08/2016

Họ tộc Lưu Văn phát thưởng cho học sinh giỏi trong năm học 2015 - 2016

Họ tộc Lưu Văn phát thưởng cho học sinh giỏi trong năm học 2015 - 2016

14:23 - 14/08/2016

Họ Lưu Quan tại Đồng Hới tổng kết năm học 2015 -2016

Ban Khuyến học họ Lưu Quan tại Đồng Hới tổ chức tổng kết năm học 2015 -2016

08:51 - 29/05/2016

Chuẩn bị khánh thành nhà thờ họ Lê Quang

Những phần việc cuối cùng chuẩn bị khánh thành nhà thờ họ Lê Quang

Video clip