07:58 - 23/01/2017

Thư Hội đồng gia tộc Họ Lưu Quan

Thư Hội đồng gia tộc Họ Lưu Quan gửi con cháu nội ngoại đang học tập, công tác, sinh sống ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài

15:18 - 13/12/2016

Tin và ảnh về Lễ khánh thành Nhà thờ Họ Nguyễn Văn xã Hạ Trạch

Tin và ảnh về Lễ khánh thành Nhà thờ Họ Nguyễn Văn xã Hạ Trạch của tác giả Nguyễn Chung Quý

21:36 - 11/12/2016

Tin và ảnh về Lễ khánh thành Nhà thờ Họ Nguyễn Văn xã Hạ Trạch

Tin và ảnh về Lễ khánh thành Nhà thờ Họ Nguyễn Văn xã Hạ Trạch của tác giả Lê Chiêu Phùng

21:31 - 11/12/2016

Thư cảm ơn

Hội đồng gia tộc Họ Lê Chiêu gửi thư cảm ơn

06:48 - 06/12/2016

Văn lễ cúng khánh thành nhà thờ Họ Lê Chiêu

Văn lễ cúng khánh thành nhà thờ Họ Lê Chiêu

06:38 - 06/12/2016

Một số hình ảnh văn nghệ chào mừng khánh thành nhà thờ họ Lê Chiêu

Một số hình ảnh nhà thờ họ Lê Chiêu của tác giả Lê chiêu Phùng và Cảnh Giang

06:36 - 06/12/2016

Một số hình ảnh khánh thành nhà thờ họ Lê Chiêu

Một số hình ảnh khánh thành nhà thờ họ Lê Chiêu của tác giả Cảnh Giang và Lê Chiêu Phùng

22:30 - 02/12/2016

Giấy mời dự lễ khánh thành nhà thờ Họ Nguyễn Văn

Giấy mời dự lễ khánh thành nhà thờ Họ Nguyễn Văn làng Cao Lao Hạ

Video clip