21:31 - 11/12/2016

Thư cảm ơn

Hội đồng gia tộc Họ Lê Chiêu gửi thư cảm ơn

06:48 - 06/12/2016

Văn lễ cúng khánh thành nhà thờ Họ Lê Chiêu

Văn lễ cúng khánh thành nhà thờ Họ Lê Chiêu

06:38 - 06/12/2016

Một số hình ảnh văn nghệ chào mừng khánh thành nhà thờ họ Lê Chiêu

Một số hình ảnh nhà thờ họ Lê Chiêu của tác giả Lê chiêu Phùng và Cảnh Giang

06:36 - 06/12/2016

Một số hình ảnh khánh thành nhà thờ họ Lê Chiêu

Một số hình ảnh khánh thành nhà thờ họ Lê Chiêu của tác giả Cảnh Giang và Lê Chiêu Phùng

22:30 - 02/12/2016

Giấy mời dự lễ khánh thành nhà thờ Họ Nguyễn Văn

Giấy mời dự lễ khánh thành nhà thờ Họ Nguyễn Văn làng Cao Lao Hạ

14:28 - 24/11/2016

Một số hình ảnh nhà thờ họ Lê Chiêu trước ngày khánh thành

Một số hình ảnh nhà thờ họ Lê Chiêu trước ngày khánh thành do anh Lê Chiêu Phùng thực hiện

08:14 - 11/11/2016

Thư mời dự Lễ khánh thành Họ Lê Chiêu

Thư mời con em về dự Lễ khánh thành Họ Lê Chiêu

18:26 - 02/11/2016

Lễ khánh thành nhà thờ Họ Trần Quang

Một số hình ảnh về lễ khánh thành nhà thờ Họ Trần Quang làng Cao Lao Hạ

Video clip