08:24 - 15/03/2021

Họ Lê Chiêu ở Đồng Hới gặp mặt đầu xuân

Họ Lê Chiêu ở Tp. Đồng Hới gặp mặt đầu xuân Tân Sửu 2021

18:50 - 04/02/2021

Cảm nghĩ tình thâm

Tấm lòng của anh chị Quang Nga đối với họ tộc qua cảm nghĩ của anh Đặng Văn Quang trưởng họ Đặng làng Cao Lao Hạ

08:33 - 21/12/2020

Thư cảm ơn

Thư cảm ơn của họ Lê Văn làng Cao Lao Hạ

15:29 - 15/12/2020

Diễn văn khánh thành trùng tu nhà thờ tổ họ Lê Văn

Diễn văn khánh thành trùng tu nhà thờ tổ họ Lê Văn do ông Lê Văn Búa, Trưởng Họ, đọc tại Lễ khánh thành.

07:57 - 03/12/2020

Giấy mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Lê Văn làng Cao Lao Hạ

Hội đồng gia tộc họ Lê Văn trân trọng kính mời con, cháu, chắt, nội ngoại trên mọi miền Tổ Quốc và ở nước ngoài về dự Lễ khánh thành nhà...

08:33 - 18/08/2020

Tôn tạo lăng mộ ông Tổ Nhánh 2 họ Lưu Quan

Khởi công chống sạt lở và tôn tạo lăng mộ ông Tổ Nhánh 2 họ Lưu Quan, Lưu Văn Tô.

09:58 - 17/08/2020

Họ Lưu cuối nguồn sông Linh giang

Cội nguồn và sự thăng hoa cùa dòng dõi họi Lưu phía nam cuối nguồn sông Linh Giang, Quảng Bình

10:16 - 27/03/2020

Thư của Hội đồng gia tộc họ Lưu Văn

Thư của Hội đồng gia tộc họ Lưu Văn, làng Cao Lao Hạ gửi con cháu nội, ngoại đang sinh sống, học tập, lao động trên mọi miền của đất nước và...

Video clip