08:15 - 17/03/2021

Mời gặp mặt đầu xuân Tân Sửu

Thông báo mời gặp mặt đầu xuân Tân Sửu, 2021 của Hội Đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới

08:24 - 15/03/2021

Họ Lê Chiêu ở Đồng Hới gặp mặt đầu xuân

Họ Lê Chiêu ở Tp. Đồng Hới gặp mặt đầu xuân Tân Sửu 2021

18:50 - 04/02/2021

Cảm nghĩ tình thâm

Tấm lòng của anh chị Quang Nga đối với họ tộc qua cảm nghĩ của anh Đặng Văn Quang trưởng họ Đặng làng Cao Lao Hạ

08:33 - 21/12/2020

Thư cảm ơn

Thư cảm ơn của họ Lê Văn làng Cao Lao Hạ

15:29 - 15/12/2020

Diễn văn khánh thành trùng tu nhà thờ tổ họ Lê Văn

Diễn văn khánh thành trùng tu nhà thờ tổ họ Lê Văn do ông Lê Văn Búa, Trưởng Họ, đọc tại Lễ khánh thành.

07:57 - 03/12/2020

Giấy mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Lê Văn làng Cao Lao Hạ

Hội đồng gia tộc họ Lê Văn trân trọng kính mời con, cháu, chắt, nội ngoại trên mọi miền Tổ Quốc và ở nước ngoài về dự Lễ khánh thành nhà...

08:33 - 18/08/2020

Tôn tạo lăng mộ ông Tổ Nhánh 2 họ Lưu Quan

Khởi công chống sạt lở và tôn tạo lăng mộ ông Tổ Nhánh 2 họ Lưu Quan, Lưu Văn Tô.

Video clip