19:13 - 02/08/2022

Thư mời họp mặt

Thư mời gặp mặt của Ban liên lạc họ Nguyễn Văn Đại Tộc  (họ Nguyễn Đình) làng Cao Lao Hạ tại Nam Bộ

07:31 - 20/02/2022

Đi họ đầu năm Nhâm Dần 2022

Video ghi lại cảnh đi Họ đầu năm tại họ Lưu Văn (Lưu Làng) làng Cao Lao Hạ do anh Lưu Thái Hà thực hiện

06:32 - 10/02/2022

Thư thông báo kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Danh

Thư của họ tộc Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ thông báo và kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ Họ

07:49 - 01/09/2021

Dãy nhà thờ Họ làng Cao Lao Hạ

Video dãy nhà thờ Họ của làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Thắng quay từ Flycam

07:45 - 06/05/2021

Danh sách họ Lưu Quan ở Hà Nội

Cập nhật danh sách bà con họ Lưu Quan ở Hà Nội và vùng lân cận đến ngày 18 tháng 4 năm 2021

08:37 - 19/04/2021

Họ Lưu Quan ở Hà Nội gặp mặt đầu năm Tân Sửu

Tin về bà con họ Lưu Quan ở Hà Nội và vùng lân cận gặp mặt đầu năm Tân Sửu

08:15 - 17/03/2021

Mời gặp mặt đầu xuân Tân Sửu

Thông báo mời gặp mặt đầu xuân Tân Sửu, 2021 của Hội Đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới

Video clip