23:30 - 23/06/2015

Cung tiến xi măng giúp các nhà thờ Họ Lê, xã Hạ Trạch

Tin về tổng công ty Phú Hoàng tài trợ một phần xi măng giúp các nhà thờ Họ Lê, xã Hạ Trạch tu sửa và xây dựng mới

00:19 - 11/05/2015

Đón nhận danh hiệu anh hùng LLVTND của Trung tướng Lê Văn Tri

Tin và ảnh vê buổi đón nhận danh hiệu anh hùng LLVTND Trung tướng Lê Văn Tri tại quê nhà

22:14 - 24/03/2015

Hội đồng gia tộc họ Lê Quang thông báo

Thông báo của Hội đồng gia tộc họ Lê Quang, xã Hạ Trạch về việc xây dựng lại nhà thờ Họ

10:15 - 17/03/2015

Mời họp mặt con cháu họ Lưu Quan ở Hà Nội đầu xuân Ất Mùi

Thư mời họp mặt con cháu họ Lưu Quan làng Cao Lao Hạ ở Hà Nội và vùng phụ cận đầu xuân Ất Mùi 2015.

16:14 - 09/03/2015

Họ tộc Lê Chiêu tại Đồng Hới gặp mặt đầu xuân

Con cháu Họ tộc Lê Chiêu tại Đồng Hới gặp mặt đầu xuân 2015

15:32 - 09/03/2015

Thư mời họp mặt đầu xuân Ất Mùi

Thư mời họp mặt đầu xuân Ất Mùi của Hội bà con họ Nguyễn Đại Tộc làng Cao Lao Hạ tại Nam Bộ

12:11 - 18/02/2015

Quy ước của Họ Nguyễn Đại tộc làng Cao Lao Hạ tại Nam bộ

Giới thiệu quy ước tổ chức và hoạt động của Họ Nguyễn Đại tộc làng Cao Lao Hạ tại Nam bộ

09:29 - 15/12/2014

Đại hội Đại biểu Họ Lê tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Tin và ảnh về Đại hội Đại biểu Họ Lê tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Video clip