20:23 - 20/10/2010

Lưu Đức Hồng

Tiến sỹ Lưu Đức Hồng không chỉ thành công trong sự nghiệp khoa học mà còn là người rất có tâm huyết với quê hương họ tộc. Trong qua trình đang làm việc...

20:01 - 20/10/2010

Lê Quang Diện

Học vị: Tiến sỹ; Sinh ngày 23 tháng 01 năm 1937; Quê quán: Xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ thường trú: 293 phố Quan Nhân,...

13:04 - 26/09/2010

Phan Đình Châu

Chức danh khoa học: GS.TSKH, Giảng viên cao cấp Ngày sinh: 2/ 02/1949 (tuổi theo hồ sỏ đi học); Năm sinh thực: 1946 (tuổi tuất) Quê quán: Xóm 13, Cao Lao Hạ -...

Video clip