17:35 - 18/09/2021

Trao tiền hỗ trợ tháng 9 cho 19 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ tháng 9 năm 2021 cho các hộ nghèo làng Cao Lao Hạ mỗi hộ 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng

18:29 - 16/09/2021

Chuẩn bị triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí cho các học sinh nghèo

Thông báo của caolaoha.com về việc chuẩn bị triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí cho các học sinh là con của các hộ nghèo và cận nghèo xã Hạ...

18:09 - 08/08/2021

Trao tiền hỗ trợ tháng 8 cho 19 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ tháng 8 cho các hộ nghèo làng Cao Lao Hạ mỗi hộ 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng

07:17 - 10/07/2021

Trao tiền hỗ trợ tháng 7 cho 19 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ tháng 7 cho các hộ nghèo làng Cao Lao Hạ mỗi hộ 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng.

06:55 - 22/06/2021

Đưa đón con gái bà Phan Thị Thảo đi sinh con

Đưa đón miễn phí con gái bà Phan Thị Thảo, hộ nghèo ở Thôn 1 đi sinh con ở bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình

19:04 - 09/06/2021

Trao tiền hỗ trợ tháng 5 và tháng 6 cho 19 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ tháng 5 và tháng 6 cho các hộ nghèo làng Cao Lao Hạ mỗi hộ 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng.

07:20 - 12/05/2021

Thu tiền triệu mỗi ngày từ trồng nấm

Bà con quê mình có thể tham khảo kinh nghiệm làm giàu từ trồng nấm của anh Hồ Xuân Phước ở Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

15:39 - 26/04/2021

Caolaoha.com hỗ trợ tiền hàng tháng cho các hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com tài trợ cho các hộ nghèo làng Cao Lao Hạ mỗi hộ 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng

Video clip