19:00 - 01/02/2016

Kỹ thuật lưu trữ nguồn cá giống tốt qua mùa đông

Sưu tầm của anh Lê Chiêu Phùng về Kỹ thuật lưu trữ nguồn cá giống tốt qua mùa đông

17:30 - 16/01/2016

Tiếp nhận các bức Hoành phi và bộ Gươm giáo Đình làng

Tin và ảnh về kiểm tra 6 bức Hoành phi và 2 bộ Gươm giáo của Ban chấp hành Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

10:57 - 04/12/2015

Cung tiến kinh phí cho các bức Hoành phi và bộ Gươm giáo Đình làng Cao Lao Hạ

Thư kêu gọi cung tiến kinh phí cho các bức Hoành phi và bộ Gươm giáo Đình làng Cao Lao Hạ

21:33 - 28/10/2015

Thư cám ơn

Thư cám ơn của Ban xây dựng các hạng mục phụ trợ Đình làng Cao Lao Hạ

10:15 - 28/10/2015

Biên bản nghiệm thu công trình Đình làng Cao Lao Hạ

Biên bản nghiệm thu hạng mục sơn, vẽ Nghi môn trong Đình, lắp đặt Hoành quyển trước Đình, tu bổ, tôn tạo cổng Đình làng Cao Lao Hạ

20:42 - 10/10/2015

Nghiệm thu công trình cổng Đình làng Cao Lao Hạ

Những hình ảnh về buổi nghiệm thu công trình xây dựng cổng Đình làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Chung Quý và anh Đặng Văn Quang thực hiện

16:39 - 02/10/2015

Hình ảnh cổng Đình xưa và nay

Những hình ảnh cổng Đình làng Cao Lao Hạ trước đây và hiện nay

Video clip