07:02 - 11/10/2021

Trao tiền hỗ trợ tháng 10 năm 2021 cho 19 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ tháng 10 năm 2021 cho các hộ nghèo làng Cao Lao Hạ mỗi hộ 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng

07:38 - 08/10/2021

Quỹ caolaoha.com dừng thu các khoản đóng góp

Thông báo của Ban quản lý quỹ caolaoha.com về việc dừng thu các khoản đóng góp cho quỹ của các cá nhân và tập thể.

08:05 - 07/10/2021

Thu chi của quỹ caolaoha.com

 Thống kê các khoản thu chi của quỹ caolaoha.com trong thời gian từ 24/3/2021 đến 7/10/2021 

07:47 - 30/09/2021

Cây mai dương và tác hại đối với môi trường

Bài viết của anh Nguyễn Chung Quý về những tác hại của cây mai dương và giải pháp hạn chế sự phát triển của cây mai dương

17:59 - 22/09/2021

Đưa đón các hộ nghèo đi tiêm chủng

Caolaoha.com tài trợ xe đưa đón các hộ nghèo xã Hạ Trạch đi tiêm chủng Vắc xin phòng Covid 19 tại bệnh viên đa khoa Hoàn Lão

17:35 - 18/09/2021

Trao tiền hỗ trợ tháng 9 cho 19 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ tháng 9 năm 2021 cho các hộ nghèo làng Cao Lao Hạ mỗi hộ 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng

18:29 - 16/09/2021

Chuẩn bị triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí cho các học sinh nghèo

Thông báo của caolaoha.com về việc chuẩn bị triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí cho các học sinh là con của các hộ nghèo và cận nghèo xã Hạ...

18:09 - 08/08/2021

Trao tiền hỗ trợ tháng 8 cho 19 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ tháng 8 cho các hộ nghèo làng Cao Lao Hạ mỗi hộ 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng

Video clip