14:52 - 23/07/2019

Tri ân nhân ngày Thương binh, Liệt sỹ 27 tháng 7

Tri ân của caolaoha.com với các anh hùng liệt sĩ, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh đã hy sinh, cống hiến cho Tổ Quốc.

12:01 - 16/07/2019

Khôi phục giếng xóm 3

Tin và ảnh về lễ khởi công khôi phục lại giếng xóm 3 do anh Trần Văn Huân, cháu ngoại của làng tài trợ kinh phí.

10:13 - 27/06/2019

Thu chi quỹ caolaoha.com đến ngày 28 tháng 6 năm 2019

Thống kê các khoản thu chi của quỹ caolaoha.com trong thời gian từ 29/02/2019 đến 28/6/2019

17:13 - 22/06/2019

Tấm lòng của những người con quê hương

Tin và ảnh về hoàn thành cổng chào xóm 5 do anh chị  Thắng Luyện tài trợ xây dựng do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

14:03 - 18/06/2019

Đề án Tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ

Đề án tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ do anh Lê Chiêu Chung thực hiện

21:27 - 21/05/2019

Họp bàn về dự án kè hồ trước Đình làng

Kết luận của cuộc họp ngày 19/5/2019 về dự án kè hồ trước Đình làng Cao Lao Hạ

14:46 - 26/03/2019

Cung tiến ghế đá đặt tại sân Đình làng

Tin về việc quỹ caolaoha.com cung tiến 6 chiếc ghế đá đặt tại khuôn viên sân Đình làng Cao Lao Hạ.

11:27 - 28/02/2019

Thu chi quỹ caolaoha.com đến 28 tháng 2 năm 2019

Thống kê các khoản thu chi của quỹ caolaoha.com trong thời gian từ 01/01/2019 đến 28/2/2019

Video clip