10:13 - 27/06/2019

Thu chi quỹ caolaoha.com đến ngày 28 tháng 6 năm 2019

Thống kê các khoản thu chi của quỹ caolaoha.com trong thời gian từ 29/02/2019 đến 28/6/2019

17:13 - 22/06/2019

Tấm lòng của những người con quê hương

Tin và ảnh về hoàn thành cổng chào xóm 5 do anh chị  Thắng Luyện tài trợ xây dựng do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

14:03 - 18/06/2019

Đề án Tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ

Đề án tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ do anh Lê Chiêu Chung thực hiện

21:27 - 21/05/2019

Họp bàn về dự án kè hồ trước Đình làng

Kết luận của cuộc họp ngày 19/5/2019 về dự án kè hồ trước Đình làng Cao Lao Hạ

14:46 - 26/03/2019

Cung tiến ghế đá đặt tại sân Đình làng

Tin về việc quỹ caolaoha.com cung tiến 6 chiếc ghế đá đặt tại khuôn viên sân Đình làng Cao Lao Hạ.

11:27 - 28/02/2019

Thu chi quỹ caolaoha.com đến 28 tháng 2 năm 2019

Thống kê các khoản thu chi của quỹ caolaoha.com trong thời gian từ 01/01/2019 đến 28/2/2019

08:22 - 28/02/2019

Đóng góp xây dựng Nghĩa địa làng của bà con hà Nội tại gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi

Danh sách và số tiền đóng góp xây dựng nghĩa trang Lều Cù và Khe Nước của bà con Hà Nội nhân dịp gặp mặt đầu năm Kỷ Hợi 2019 tại Hà Nội

20:10 - 02/02/2019

Chia sẻ khó khăn với gia đình anh Lưu Văn Công

Tin về sự chia sẻ của bà con quê hương tại Hàn Quốc với gia đình anh Lưu Văn Công, ở xóm 13, Thôn 6, Hạ Trạch

Video clip