15:30 - 22/10/2023

Hình ảnh một số cây đa làng tháng 10 năm 2023

Một số cây đa làng được caolaoha.com phát động trồng sau hơn 11 năm qua những bức ảnh của anh Nguyễn Chung Quý

07:43 - 14/10/2023

Trao tiền tài trợ tháng 10 năm 2023 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 10 năm 2023 cho 18 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.  

08:34 - 07/10/2023

Tặng sách cho trường TH&THCS Tân Trạch.

Trang tin caolaoha.com tặng sách, truyện trị giá 5 triệu đồng cho trường TH&THCS Tân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.

08:17 - 22/09/2023

Trao tiền tài trợ tháng 9 năm 2023 cho 5 cháu học sinh và 19 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 9 năm 2023 cho 18 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.  

17:42 - 12/08/2023

Trao tiền tài trợ tháng 8 năm 2023 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 8 năm 2023 cho 18 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.

10:45 - 21/07/2023

Tặng quà nhân ngày thương binh liệt sỹ 27 tháng 7

Trang tin caolaoha.com tặng 9 suất quà cho các thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày thương binh liệt sỹ 27 tháng 7

06:18 - 12/07/2023

Trao tiền tài trợ tháng 7 năm 2023 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 7 năm 2023 cho 18 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.

06:08 - 04/07/2023

Kết quả học tập của 5 cháu học sinh nghèo

Kết quả học tập năm học 2022-2023 của 5 cháu học sinh nghèo được trang tin caolaoha.com tài trợ kinh phí

Video clip