20:46 - 08/09/2022

Trao tiền hỗ trợ tháng 9 năm 2022 cho 5 cháu học sinh và 19 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 9 năm 2022 cho 19 hộ nghèo (150.000đ/hộ/tháng) và cho 5 học sinh nghèo (250.000đ/học sinh/tháng) của làng Cao...

18:45 - 14/08/2022

Trao tiền hỗ trợ tháng 8 năm 2022 cho 5 cháu học sinh và 19 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 8 năm 2022 cho 19 hộ nghèo (150.000đ/hộ/tháng) và cho 5 học sinh nghèo (250.000đ/học sinh/tháng) của làng Cao...

20:13 - 22/07/2022

Danh sách cúng hương Đình làng từ ngày 20/1/2022 đến 12/7/2022

Danh sách tập thể, cá nhân cúng hương Đình làng tại hòm công đức trong thời gian từ ngày 20/1/2022 đến 12/7/2022 (tức ngày 18/12/2021 – 14/6/2022).

19:03 - 20/07/2022

Danh sách dâng hương tại lễ cúng Thành Hoàng làng năm 2022

Danh sách tập thể và cá nhân dâng hương tại Đình làng Cao Lao Hạ tại ngày lễ cúng Thành Hoàng Làng ngày 14/7/2022 (nhằm ngày 16/6/Âm lịch).

03:02 - 20/07/2022

Caolaoha.com tặng sách cho trường tiểu học xã Định Long

Trang tin caolaoha.com tặng sách, truyện trị giá 5 triệu đồng cho trường Tiểu học xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

17:59 - 10/07/2022

Trao tiền hỗ trợ tháng 7 năm 2022 cho 5 cháu học sinh và 19 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 6 năm 2022 cho 19 hộ nghèo (150.000đ/hộ/tháng) và cho 5 học sinh nghèo (250.000đ/học sinh/tháng) của làng Cao...

17:55 - 05/07/2022

Kết quả học tập, tu dưỡng của 5 cháu học sinh nghèo.

Trang tin caolaoha.com tiếp tục hỗ trợ cho 5 học sinh con nhà nghèo và cận nghèo của làng Cao Lao Hạ mỗi cháu 250.000đ/tháng trong năm học 2022 – 2023.

07:08 - 12/06/2022

Trao tiền hỗ trợ tháng 6 năm 2022 cho 5 cháu học sinh và 19 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 6 năm 2022 cho 19 hộ nghèo (150.000đ/hộ/tháng) và cho 5 học sinh nghèo (250.000đ/học sinh/tháng) của làng Cao...

Video clip