08:45 - 21/10/2019

Tiêu chí đánh giá đạo đức học sinh

Giới thiệu quy chế về việc khen thưởng những tấm gương học sinh có thành tích nổi trội về đạo đức, có đóng góp nhất định cho các hoạt động...

07:55 - 26/08/2019

Caolaoha.com tặng sách giáo khoa cho các cháu khó khăn năm học 2019 – 2020

Năm học 2019 – 2020, caolaoha.com tặng tặng 10 bộ sách giáo khoa cho 5 cháu trường THCS Lưu Trọng Lư và 5 cháu tiểu học Hạ Trạch.

18:39 - 23/08/2019

Thư kêu gọi đóng góp xây dựng ao Đình

Thư của Chủ tịch UBND và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hạ Trạch kêu gọi đóng góp kinh phí xây dựng, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ

08:01 - 20/08/2019

Những hoạt động tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ

Thông tin cập nhật liên tục về những hoạt động triển khai Đề án tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ

21:28 - 15/08/2019

Triển khai “Đề án Xây dựng tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ”

Thông báo triển khai thực hiện “Đề án Xây dựng tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ” và các nội dung, lộ trình của Đề án

09:29 - 04/08/2019

Quỹ caolaoha.com tặng sách giáo khoa cho học sinh nghèo niên khóa 2019 - 2020

Tin về việc tặng sách giáo khoa cho các học sinh nghèo xã Hạ Trạch nhân dịp năm học mới 2019 – 2020 của quỹ caolaoha.com

15:52 - 02/08/2019

Thư ngỏ của trang tin caolaoha.com

Suy nghĩ của caolaoha.com về việc khen thưởng những tấm gương học sinh nổi trội về đạo đức và có nhiều đóng góp cho các hoạt động cộng...

09:49 - 29/07/2019

Điều ước nhỏ

Suy nghĩ của bác Lê Quốc Sơn, cán bộ hưu trí, hiện nghỉ hưu tại Hà Nội về mong muốn xây dựng lại chùa Cao Lao Hạ

Video clip