10:39 - 26/06/2023

Trao tiền tài trợ tháng 6 năm 2023 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 6 năm 2023 cho 18 hộ nghèo (150.000đ/hộ/tháng) và cho 5 học sinh nghèo (250.000đ/học sinh/tháng) của làng Cao...

05:55 - 15/05/2023

Trao tiền tài trợ tháng 5 năm 2023 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 5 năm 2023 cho 18 hộ nghèo (150.000đ/hộ/tháng) và cho 5 học sinh nghèo (250.000đ/học sinh/tháng) của làng Cao...

06:20 - 09/05/2023

Tặng sách cho trường tiểu học Thượng Trạch

Trang tin caolaoha.com tặng sách, truyện trị giá 5 triệu đồng cho trường Tiểu học Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.

05:10 - 08/04/2023

Trao tiền tài trợ tháng 4 năm 2023 cho 5 cháu học sinh và 19 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 4 năm 2023 cho 19 hộ nghèo (150.000đ/hộ/tháng) và cho 5 học sinh nghèo (250.000đ/học sinh/tháng) của làng Cao...

06:40 - 11/03/2023

Trao tiền hỗ trợ tháng 3 năm 2023 cho 5 cháu học sinh và 19 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 3 năm 2023 cho 19 hộ nghèo (150.000đ/hộ/tháng) và cho 5 học sinh nghèo (250.000đ/học sinh/tháng) của làng Cao...

16:12 - 10/02/2023

Trao tiền hỗ trợ tháng 2 năm 2023 cho 5 cháu học sinh và 19 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 2 năm 2023 cho 19 hộ nghèo (150.000đ/hộ/tháng) và cho 5 học sinh nghèo (250.000đ/học sinh/tháng) của làng Cao...

15:08 - 23/01/2023

Trang tin caolaoha.com mừng tuổi cụ bà Lưu Thị Xén

Nhân dịp năm mới Quý Mão, trang tin caolaoha.com mừng tuổi cụ bà Lưu Thị Xén, 101 tuổi, cao tuổi nhất làng

16:06 - 21/01/2023

Trang tin caolaoha.com tặng quà têt cho các hộ cận nghèo xã Hạ Trạch

Danh sách 51 hộ cận nghèo xã Hạ Trạch nhận quà của trang tin caolaoha.com

Video clip