06:44 - 25/01/2024

Tặng thưởng cho học sinh đạt giải cấp tỉnh

Trang tin caolaoha.com thưởng các học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Quảng Bình  

08:17 - 18/01/2024

Các khoản chi vì quê hương của quỹ caolaoha.com trong năm 2023

Tổng kết các khoản chi vì quê hương Cao Lao Hạ của quỹ caolaoha.com trong năm 2023

17:47 - 17/01/2024

Bộ hồ sơ công trình lát sân Đình làng Cao Lao Hạ

Dự toán, Hợp đồng và danh sách Ban Quản lý, ban Giám sát công trình lát sân Đình làng Cao Lao Hạ

07:50 - 16/01/2024

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 1 năm 2024 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 1 năm 2024 cho 18 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.

06:02 - 13/01/2024

Thư kêu gọi ủng hộ kinh phí lát gạch sân Đình và tôn tạo một số hạng mục Đình làng

Thư của UBND xã Hạ Trạch kêu gọi ủng hộ kinh phí lát gạch sân Đình và tôn tạo một số hạng mục Đình làng Cao Lao Hạ

08:10 - 30/12/2023

Tặng sách cho trường Tiểu học và THCS Mỹ Trạch

Trang tin caolaoha.com tặng sách, truyện trị giá 5 triệu đồng cho trường TH&THCS Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.

07:45 - 13/12/2023

Trao tiền tài trợ tháng 12 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 12 năm 2023 cho 18 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.  

05:21 - 18/11/2023

Trao tiền tài trợ tháng 11 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 11 năm 2023 cho 18 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.  

Video clip