00:08 - 10/09/2016

Thư ngỏ của trưởng mần non Hạ Trạch

Thư của cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhung kêu gọi hỗ trợ Trường mầm non Hạ Trạch

22:58 - 04/09/2016

Lễ phát thưởng năm học 2015-2016

Tin và ảnh về lễ phát thưởng năm học 2015-2016 của Hội khuyến học xã Hạ Trạch do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

15:54 - 26/08/2016

Bà con Cao Lao Hạ tại Nam Bộ ủng hộ Hội Khuyến học xã

Danh sách bà con đồng hương Cao Lao Hạ tại Nam Bộ ủng hộ Hội Khuyến học xã Hạ Trạch

16:01 - 16/04/2016

Đại hội Hội Cựu giáo chức nhiệm kỳ 2016-2021

tin và ảnh về Đại hội Hội Cựu giáo chức xã Hạ Trạch, nhiệm kỳ 2016-2021

08:15 - 25/04/2015

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ xã Hạ Trạch

Tin và ảnh về Hội đồng Đội xã Hạ Trạch tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2014 - 2015

19:18 - 17/02/2015

Thư ngỏ của Hội khuyến học xã Hạ Trạch

Thư ngỏ vận động xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài của chủ tịch Hội khuyến học xã Hạ Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

07:57 - 05/11/2014

Đại hội lần thứ IV Hội khuyến học xã Hạ Trạch

Tin và ảnh về Hội khuyến học xã Hạ Trạch tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2015- 2020

15:15 - 16/08/2014

Tuyên dương sinh giỏi – giáo viên giỏi năm học 2013 - 2014

Tin và ảnh về lễ tuyên dương học sinh giỏi - giáo viên giỏi năm học 2013 - 2014 của Hội khuyến học xã Hạ Trạch

Video clip