07:44 - 12/07/2019

Chuyện người già

Giới thiệu bài thơ của tác giả Lê Văn Xàn đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018

18:56 - 09/07/2019

Trường xưa

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Trần Quang Thành đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018

18:54 - 07/07/2019

Hình bóng mẹ

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Lưu Hùng Sơn đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018  

19:00 - 25/06/2019

Viết tặng tuổi 60

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Lê Quang Nhân đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018 

18:14 - 11/06/2019

Thu tàn

 Giới thiệu chùm thơ của tác giả Lê Chiêu Phú đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018  

20:00 - 10/06/2019

Hạ về

Những vần thơ của con em làng Cao Lao Hạ viết gần đây trên các Facebook cá nhân do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm và tuyển chọn

20:11 - 24/05/2019

Tôi về gỡ rối tơ vương

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Lê Chiêu Cường đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018

18:28 - 22/05/2019

Gặp Lại

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Lưu Quý Đức đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018

Video clip