19:58 - 27/03/2016

Chùm thơ của O Nguyễn Thị Dưu

Đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao, tập II, do Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2015

10:24 - 22/03/2016

Chùm thơ của bác Lưu Thái Dư

Đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao, tập II, do Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2015

15:39 - 14/03/2016

Chùm thơ của anh Nguyễn Xuân Trường

Đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao, tập II, do Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2015

11:56 - 30/12/2015

Một Năm rồi

Nguyễn Văn Quang viết nhân một năm ngày mất của chị Huỳnh Thị Tố người con dâu làng Hạ qua đời tại Sydney (Úc)

20:43 - 23/12/2015

Chị tôi

Giới thiệu bài thơ mới sáng tác của tác giả Lê Quang Nhân

23:13 - 14/10/2015

Anh viết bài thơ tặng em

Thơ của một cựu chiến binh người làng Cao Lao Hạ

11:53 - 26/09/2015

Chùm thơ tặng quê hương Hạ Trạch

Chùm thơ tặng quê hương Hạ Trạch của thầy Cảnh Giang và bác Lưu Quý Dịch

08:21 - 25/09/2015

Nơi ga tàu dừng bước

Thơ của thầy Cảnh Giang

Video clip