15:06 - 16/08/2016

Vu lan nhớ mẹ

Thơ của anh Đặng Văn Quang nhân mùa Vu lan 2016

21:26 - 27/07/2016

Tiếng lòng tháng 7

Xúc cảm của bạn Đỗ Hoa Phương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7 với lời bình của anh Đặng Văn Quang

20:01 - 14/07/2016

Chùm thơ về MIền Trung của anh Phan Văn Hà

Giới thiệu chùm thơ về MIền Trung mới sáng tác của anh Phan Văn Hà

07:35 - 13/06/2016

Chùm thơ của bác Lưu Quý Đức

Giới thiệu chumg thơ của bác Lưu Quý Đức đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao, tập II, do Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2015

17:55 - 03/05/2016

Chùm thơ xuân của ạnh Lê Chiêu Huân

Giới thiệu chùm thơ xuân mới sáng tác gần đây của anh Lê Chiêu Huân

19:41 - 27/04/2016

Chùm thơ của anh Lê Quang Nhân

Chùm thơ của anh Lê Quang Nhân về lễ hội Cồn Cui ở quê nhà và sự kiện cá chết ở Miền Trung

07:40 - 20/04/2016

Chùm thơ của bác Nguyễn Văn Tri

Đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao, tập II, do Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2015

19:58 - 27/03/2016

Chùm thơ của O Nguyễn Thị Dưu

Đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao, tập II, do Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2015

Video clip