10:48 - 26/05/2017

Thơ gửi cố nhân

Giới thiệu chùm thơ mới của Trung Trung

18:43 - 28/04/2017

Nắng, tập thơ của tác giả Lê Chiêu Huân

Giới thiệu tập thơ đầu tiên của tác giả Lê Chiêu Huân do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2017

19:20 - 10/04/2017

Chùm thơ của tác giả Linh Giang

Chùm thơ của tác giả Linh Giang

09:44 - 03/04/2017

Chùm thơ Lê Quang Nhân

Giới thiệu chùm thơ mới sáng tác của anh Lê Quang Nhân

10:35 - 25/03/2017

Tập thơ Tình

Giới thiệu Tập thơ Tình của anh Cảnh Giang xuất bản năm 2016, nhờ nguồn Tài trợ của Hội nhà văn Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Bình.

21:29 - 22/03/2017

Nắng cuối chiều

Giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ "Nắng cuối chiều" sắp xuất bản và đôi lời tự bạch của anh Đặng Văn Quang

15:19 - 25/02/2017

Chùm thơ về quê hương

Giới thiệu chùm thơ của các anh Nguyễn Danh Thắng và Lưu Thành Định

15:03 - 25/01/2017

Chùm thơ xuân

Chùm thơ xuân của một tác giả người làng Cao Lao Hạ nhân dịp năm mới 2017

Video clip