08:51 - 28/03/2019

Chùm thơ của Lê Thị Mận và Lê Mai

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Lê Thị Mận và Lê Mai, đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018  

11:44 - 19/03/2019

Chùm thơ của Lê Chiêu Huân

Giới thiệu chùm thơ của Lê Chiêu Huân, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Bình.

19:05 - 08/03/2019

Thơ tình tháng ba

Những vần thơ tình mới sang tác của con em làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm và tuyển chọn

16:43 - 26/01/2019

Chùm thơ của bác Trần Xuân Đạm

Giới thiệu 2 bài thơ xuất bản gần đây nhất của bác Trần Xuân Đạm in trong tập thơ Xuân Mậu Tuất 2018 của Câu lạc bộ Hương Sắc Cao Lao

17:03 - 07/12/2018

Nhớ mẹ

Thơ của mệ Lưu Thị Bằng, in trong tập thơ tập thơ Hương Sắc Cao Lao, xuân Mậu Tuất 2018

10:58 - 02/12/2018

Chùm thơ của Lê Chiêu Chúc

Giới thiệu chùm thơ Đường luật của anh Lê Chiêu Chúc

12:10 - 18/11/2018

Ký ức một thời

Chùm thơ của anh Nguyễn Xuân Trường đăng trong tập thơ Xuân Mậu Tuất 2018 của Câu lạc bộ Hương Sắc Cao Lao

11:33 - 20/10/2018

Chùm thơ mới

Giới thiệu chùm thơ mới sáng tác của các tác giả Nguyễn Hữu Đức, Lê Chiêu Chúc và Phan Xuân Trọng

Video clip