14:50 - 28/07/2019

Miền ký ức

Cảm xúc của anh Nguyễn Chung Quý về đất nước Tiệp Khắc, nơi anh đã có gần 10 năm học tập và làm việc

09:55 - 26/07/2019

Một số bài thơ của anh Lưu Trọng Phú

Giới thiệu một số bài thơ của anh Lưu Trọng Phú do nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm giới thiệu trên báo Đà Nẵng, ngày 22 tháng 3 năm 2014.

16:03 - 25/07/2019

Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ

Một số bài thơ của con em làng Cao Lao Hạ nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27 tháng 7

07:44 - 12/07/2019

Chuyện người già

Giới thiệu bài thơ của tác giả Lê Văn Xàn đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018

18:56 - 09/07/2019

Trường xưa

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Trần Quang Thành đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018

18:54 - 07/07/2019

Hình bóng mẹ

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Lưu Hùng Sơn đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018  

19:00 - 25/06/2019

Viết tặng tuổi 60

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Lê Quang Nhân đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018 

18:14 - 11/06/2019

Thu tàn

 Giới thiệu chùm thơ của tác giả Lê Chiêu Phú đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018  

Video clip