20:40 - 04/07/2011

Thành tích của trường Lưu Trọng Lư

Trường THCS Lưu Trọng Lư tiếp tục giữ vững thành tích học sinh giỏi năm học 2010 - 2011.

Video clip