07:28 - 24/05/2022

Đôi nét lịch sử về quê hương Hạ Trạch

Bài viết của Nguyễn Tường Vy, lớp 9, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin...

07:46 - 22/05/2022

Hạ Trạch tôi yêu

Bài viết của em Lưu Trung Dũng, lớp 7, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin...

07:54 - 21/05/2022

Đình làng Cao Lao Hạ quê em

Bài viết của em Lưu Thị Trà My, lớp 9, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin...

08:20 - 18/05/2022

Cao Lao Hạ trong tôi

Bài viết của em Trần Thị Huyền Trang, lớp 9, đạt giải ba cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin...

16:03 - 16/05/2022

Hạ Trạch quê em

Bài viết của em Đặng Thị Niên Niên, lớp 8, đạt giải ba cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin...

15:00 - 13/05/2022

Hạ Trạch yêu dấu

Bài viết của em Nguyễn Thị Kim Hia, lớp 6, đạt giải nhì cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin...

07:19 - 11/05/2022

Hạ Trạch trong trái tim tôi

Bài viết của em Lưu Thanh Nhàn, đạt giải nhất cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin caolaoha.com tài...

08:48 - 10/05/2022

Kết quả cuộc thi sáng tác “Viết về làng quê của em”

Công bố kết quả cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường Trung học Cở sở Lưu Trọng Lư phát động, trang tin caolaoha.com tài trợ kinh phí

Video clip