08:14 - 05/06/2022

Quê hương em

Bài viết của em Đinh Lưu Phương Khánh, lớp 8, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động,...

08:32 - 01/06/2022

Những mảnh ghép kỉ niệm: Quê hương

Bài viết của em Nguyễn Thị Phương Uyên, lớp 9, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát...

17:24 - 28/05/2022

Hạ trạch quê em

Thơ của em Lê Anh Tài, lớp 6, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin caolaoha.com...

07:28 - 24/05/2022

Đôi nét lịch sử về quê hương Hạ Trạch

Bài viết của Nguyễn Tường Vy, lớp 9, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin...

07:46 - 22/05/2022

Hạ Trạch tôi yêu

Bài viết của em Lưu Trung Dũng, lớp 7, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin...

07:54 - 21/05/2022

Đình làng Cao Lao Hạ quê em

Bài viết của em Lưu Thị Trà My, lớp 9, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin...

08:20 - 18/05/2022

Cao Lao Hạ trong tôi

Bài viết của em Trần Thị Huyền Trang, lớp 9, đạt giải ba cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin...

16:03 - 16/05/2022

Hạ Trạch quê em

Bài viết của em Đặng Thị Niên Niên, lớp 8, đạt giải ba cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin...

Video clip