18:06 - 09/01/2013

Diễn văn đón trường chuẩn Quốc gia

Bài phát biểu nhân dịp đón trường chuẩn Quốc gia của cô Nguyễn Thị Hoài Phúc

14:02 - 05/12/2011

Danh sách ủng họ xây dựng CSVC trường Lưu Trọng Lư (tiếp)

Danh sách ủng hộ ngày 20/11/2011

17:49 - 27/11/2011

Một số hình ảnh chào mừng ngày 20/11/2011 tại trường Lưu Trọng Lư

Ảnh do trường THCS Lưu Trong Lư cung cấp

11:16 - 26/11/2011

Danh sách ủng họ xây dựng CSVC trường Lưu Trọng Lư

Ủng hộ ngày 19/11/2011

20:40 - 04/07/2011

Thành tích của trường Lưu Trọng Lư

Trường THCS Lưu Trọng Lư tiếp tục giữ vững thành tích học sinh giỏi năm học 2010 - 2011.

Video clip