06:28 - 17/11/2010

Hướng về quê hương

Rút từ tập thơ Đình Làng dấu ấn thời gian, tập I do câu lạc bộ thơ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008

20:33 - 16/11/2010

Danh sách bà con thành phố Huế đóng góp xây dựng Đình Làng

Danh sách bà con thành phố Huế góp tiền xây dựng Đình Làng Cao Lao Hạ đến ngày 14/11/2010.

08:17 - 13/11/2010

Làng quê Hạ Trạch đời nào cũng sang

Rút từ tập thơ "Đình Làng dấu ấn thời gian" tập I, do Câu lạc bộ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008

10:14 - 12/11/2010

Đình làng Cao Lao Hạ

Đình làng Cao Lao Hạ được toạ lạc trên một khu đất tương đối cao, mặt đất bằng phẳng, nằm bên dòng Hói Hạ, sát đường quan liên xã trên địa bàn xóm...

18:08 - 10/11/2010

Thanh nhàn lặp một chuyện vè

Bài vè dân gian của Kẻ Hạ do ông Lê Văn Viên chép lại theo lời đọc của bà Lê Thị Cháu 81 tuổi

17:23 - 09/11/2010

Hoài niệm tâm linh

Rút từ tập thơ "Đình Làng dấu ấn thời gian" tập I, do Câu lạc bộ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008.

21:40 - 29/10/2010

Chung sức xây Đình

Rút từ tập thơ "Đình Làng dấu ấn thời gian" tập I, do Câu lạc bộ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008.

17:45 - 27/10/2010

Danh sách bà con Hà Nội đóng góp xây dựng Đình Làng

Tính đến ngày 20/10/2010, sau 2 đợt vận động, bà con Hà Nội đã đóng góp xây dựng Đình được 211,4 triệu đồng. Đợt 3, chưa kết thúc, bà con Hà Nội đã...

Video clip