14:34 - 25/02/2011

Danh sách cựu học sinh trường Lưu Trọng Lư đóng góp xây dựng phòng truyền thống và thư viện

Danh sách cựu học sinh trường Lưu Trọng Lư đóng góp xây dựng phòng truyền thống và thư viện

20:23 - 17/01/2011

Tiếng trống học ban đêm

Tiếng trống học ban đêm (chỉ có ở Cao Lao Hạ) của trường THCS Lưu Trọng Lư là tín hiệu vui cho phong trào nâng cao chất lượng giáo dục.

20:25 - 04/11/2010

Các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội xã Hạ Trạch

Để thấy được bức tranh tổng thể của xã nhà, Ban biên tập xin gửi đến Bà con các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội cơ bản xã Hạ Trạch giai đoạn 2005 - 2009.

16:47 - 26/10/2010

Danh sách lãnh đạo Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Hạ Trạch

Caolaoha.com xin giới thiệu danh sách lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể của xã Hạ Trạch hiện nay để bà con ở xa tiện liên hệ khi cần thiết

21:02 - 13/10/2010

Các cụ trưởng Họ của 24 Họ tộc ở Hạ Trạch

Hiện nay xã Hạ Trạch (Cao Lao Hạ) có 24 dòng họ lớn, nhỏ đang chung sống với nhau. Đặc điểm của các dòng họ trong xã Hạ Trạch chỉ có họ Đặng, họ Phan...

18:37 - 13/10/2010

Kết quả thực hiện NQ HĐND năm 2009 và kế hoạch 2010

Kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND xã năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -văn hoá xã hội, quôc phòng...

Video clip