16:47 - 26/10/2010

Danh sách lãnh đạo Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Hạ Trạch

Caolaoha.com xin giới thiệu danh sách lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể của xã Hạ Trạch hiện nay để bà con ở xa tiện liên hệ khi cần thiết

21:02 - 13/10/2010

Các cụ trưởng Họ của 24 Họ tộc ở Hạ Trạch

Hiện nay xã Hạ Trạch (Cao Lao Hạ) có 24 dòng họ lớn, nhỏ đang chung sống với nhau. Đặc điểm của các dòng họ trong xã Hạ Trạch chỉ có họ Đặng, họ Phan...

18:37 - 13/10/2010

Kết quả thực hiện NQ HĐND năm 2009 và kế hoạch 2010

Kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND xã năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -văn hoá xã hội, quôc phòng...

Video clip