20:46 - 26/03/2011

Khu lăng mộ và đền thờ danh tướng Cần vương Lê Mô Khải

Hiện tại di tích đền thờ danh tướng Cần Vương Lê Mô Khải nằm trên ngọn núi Oằn án ngự trước mặt làng Cao Lao Hạ (nay là xã Hạ Trạch).

21:32 - 18/03/2011

Đình Làng Cao Lao Hạ ngày này năm xưa

Đình làng Cao Lao Hạ biểu tượng cho sức mạnh của cả cộng đồng Làng.

14:45 - 25/02/2011

Thành lập Hội cựu học sinh trường Lưu Trọng Lư

Hưởng ứng Thư ngỏ của trường THCS Lưu Trọng Lư, Hội cựu học sinh trường Lưu Trọng Lư đã được thành lập ngày 20/2/2011

14:39 - 25/02/2011

Danh sách Ban liên lạc và đại diện các nhóm Hội cựu học sinh trường Lưu Trọng Lư

Danh sách Ban liên lạc và đại diện các nhóm Hội cựu học sinh trường Lưu Trọng Lư

14:34 - 25/02/2011

Danh sách cựu học sinh trường Lưu Trọng Lư đóng góp xây dựng phòng truyền thống và thư viện

Danh sách cựu học sinh trường Lưu Trọng Lư đóng góp xây dựng phòng truyền thống và thư viện

20:23 - 17/01/2011

Tiếng trống học ban đêm

Tiếng trống học ban đêm (chỉ có ở Cao Lao Hạ) của trường THCS Lưu Trọng Lư là tín hiệu vui cho phong trào nâng cao chất lượng giáo dục.

20:25 - 04/11/2010

Các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội xã Hạ Trạch

Để thấy được bức tranh tổng thể của xã nhà, Ban biên tập xin gửi đến Bà con các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội cơ bản xã Hạ Trạch giai đoạn 2005 - 2009.

16:47 - 26/10/2010

Danh sách lãnh đạo Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Hạ Trạch

Caolaoha.com xin giới thiệu danh sách lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể của xã Hạ Trạch hiện nay để bà con ở xa tiện liên hệ khi cần thiết

Video clip