00:09 - 23/04/2014

Lễ Hội Cồn Cui một nét đẹp văn hóa của làng quê Cao Lao Hạ

Ghi chép của anh Phan Văn Hà với các hình ảnh minh họa của anh Nguyễn Chung Quý và Lê Chiêu Phùng

00:02 - 02/04/2014

Thông báo của xã Hạ Trạch về chủ trương góp ý cho sách Lịch sử làng Cao Lao Hạ

Thông báo của xã Hạ Trạch về chủ trương góp ý cho việc hoàn thiện sách Lịch sử làng Cao Lao Hạ

21:56 - 28/01/2014

Thư chúc Tết của lãnh đạo xã Hạ Trạch

Thư chúc Tết của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam xã Hạ Trạch.

22:54 - 25/01/2014

Hạ Trạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Bài viết của anh Lê Quang Tân về 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại xã Hạ Trạch

14:45 - 23/12/2012

Thành Lồi Cao Lao Hạ (Thiềng kẻ Hạ) được công nhận di tích lịch sử

Ngày 13 tháng 12 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định số 3074/QĐ-CT xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với THÀNH LỒI CAO LAO...

12:50 - 28/10/2012

Cao Lao Hạ được công nhận làng nghề truyền thống

Xã Hạ Trạch được công nhận là làng nghề sản xuất nón lá và vận tải liên xã

08:19 - 06/07/2012

Cũng đã đến lúc lịch sử phải được trả về với nguyên giá trị của nó !

Trăn trở của anh Phan Văn Hà trong những ngày ở Hà Nội, cũng là trăn trở của nhiều con em Cao Lao Hạ

11:17 - 14/04/2012

Lễ cúng tế ở Nghĩa Trủng Cồn Cui

Ý kiến của anh Lê Quang Tân về lễ cúng tế ở Nghĩa Trủng Cồn Cui

Video clip