10:54 - 31/12/2014

Kỳ họp thứ 9 HĐND xã Hạ Trạch năm 2014

Tin và ảnh vê kỳ họp thứ 9 HĐND xã Hạ Trạch ngày 27 tháng 12 năm 2014

16:52 - 24/10/2014

Ngôi làng vùng biên viễn

Giới thiệu một bài viết về Hạ Trạch đăng trên baomoi.com ngày 20/2/2014 của tác giả Xuận Trường và Phan Phương

07:27 - 23/10/2014

Thông báo dịch vụ chuyển tiền

Tin về Quỹ tín dụng nhân dân xã Hạ Trạch đã đưa vào sử dụng dịch vụ chuyển tiền trong nước và nước ngoài

09:28 - 23/08/2014

Xóm 5 thôn 4 hoàn thành bê tông hóa đường xóm

Tin và ảnh về bà con xóm 5 thôn 4 xã Hạ Trạch Hoàn thành bê tông hóa đường giao thông nông thôn

15:36 - 16/08/2014

Công trình thủy lợi vực sanh nguy cơ không có nguồn nước

Phóng sự phản ánh về nguy cơ cạn dần nguồn nước của hồ Vực Sanh của anh Lê Chiêu Phùng

16:28 - 23/07/2014

Phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu

Hội cựu chiến binh xã Hạ Trạch thực hiện tốt phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu

09:30 - 18/06/2014

Thông báo kết luận hội thảo dự thảo lịch sử xã Hạ Trạch

Toàn văn thông báo kết luận về hội thảo dự thảo lịch sử xã Hạ Trạch diễn ra vào ngày 14/6/2014

09:18 - 18/06/2014

Hội thảo góp ý dự thảo cuốn lịch sử xã Hạ Trạch

Hội thảo góp ý dự thảo cuốn lịch sử xã Hạ Trạch do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

Video clip