14:09 - 19/05/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 6)

Giới thiệu phần 6, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

08:31 - 13/05/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 5)

Giới thiệu phần 5, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

17:45 - 05/05/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 4)

Giới thiệu phần 4, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

15:49 - 27/04/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 3)

Giới thiệu phần 3, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

17:29 - 23/04/2020

LỊCH SỬ XÃ HẠ TRẠCH 1470 – 2015 (PHẦN 2)

Giới thiệu phần 2, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

09:49 - 15/04/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 1)

Giới thiệu phần 1, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

07:41 - 07/01/2020

Ấn hành cuốn “Lịch sử Làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch”

Tin về xuất bản cuốn sách “Lịch sử Làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch”  

09:07 - 27/12/2019

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch về việc xuất bản cuốn Lịch sử làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch

Video clip