07:55 - 17/06/2020

Đại hôi Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV (2020 - 2025)

Tường thuật về Đại hôi Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện.  

09:16 - 16/06/2020

Đại hôi Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Một số thông tin và hình ảnh về Đại hôi Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

10:20 - 08/06/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 8)

Giới thiệu phần 8, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

15:55 - 29/05/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 7)

Giới thiệu phần 7, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

14:09 - 19/05/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 6)

Giới thiệu phần 6, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

08:31 - 13/05/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 5)

Giới thiệu phần 5, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

17:45 - 05/05/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 4)

Giới thiệu phần 4, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

15:49 - 27/04/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 3)

Giới thiệu phần 3, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

Video clip