17:54 - 05/09/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 11)

Giới thiệu phần 11, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

08:40 - 12/08/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 10)

Giới thiệu phần 9, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

08:03 - 02/08/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 9)

Giới thiệu phần 9, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

18:25 - 18/06/2020

Các đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV

Hình ảnh các đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

18:04 - 18/06/2020

Đại hôi Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin và ảnh về kết quả Đại hôi Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện.

07:55 - 17/06/2020

Đại hôi Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV (2020 - 2025)

Tường thuật về Đại hôi Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện.  

09:16 - 16/06/2020

Đại hôi Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Một số thông tin và hình ảnh về Đại hôi Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

10:20 - 08/06/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 8)

Giới thiệu phần 8, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

Video clip