16:58 - 29/10/2021

Vấn đề thu gom và xử lý rác thải ở Hạ Trạch

Bài viết của anh Nguyễn Chung quý về bức tranh thu gom và xử lý rác thải hiện nay ở Hạ Trạch

08:21 - 20/10/2021

Danh sách hộ nghèo và cận nghèo năm 2020

Danh sách hộ nghèo và cận nghèo năm 2020 của làng Cao Lao Hạ do UBND huyện Bố Trạch phê chuẩn

07:37 - 24/09/2021

Phát triển kinh tế gắn với xây dựng Đảng

Bài viết "Đảng bộ xã Hạ Trạch tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với công tác xây dựng Đảng" của anh Lê Chiêu Phùng đăng trên tạp chí...

08:30 - 19/05/2021

Hệ thống nước sinh hoạt xã tại Hạ Trạch

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện hệ thống cấp nước hiện nay ở xã Hạ Trạch của anh Nguyễn Chung Quý

09:28 - 17/05/2021

Cần cải tạo hệ thống cấp nước ngọt cho nhân dân Hạ Trạch

Bài viết của anh Lê Chiêu Chung trên Facebook cá nhân về tình trạng cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã Hạ Trạch hiện nay.

07:39 - 20/04/2021

Phát triển kinh tế xã Hạ Trạch

Bài viết và ảnh của anh Lê Chiêu Phùng

08:08 - 12/04/2021

Quê hương đổi mới

Giới thiệu các cổng chào của các xóm ở Thôn 3 xã Hạ Trạch do anh Nguyễn Văn Bé thực hiện

20:58 - 28/03/2021

Hạ Trạch đột phá từ nuôi trồng thủy sản

Bài nghiên cứu của anh Nguyễn Chung Quý đăng trên bản tin Thông tin Khoa học và Công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình xuân Tân Sửu...

Video clip