20:58 - 28/03/2021

Hạ Trạch đột phá từ nuôi trồng thủy sản

Bài nghiên cứu của anh Nguyễn Chung Quý đăng trên bản tin Thông tin Khoa học và Công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình xuân Tân Sửu...

08:29 - 02/02/2021

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

Xã Hạ Trạch tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

10:39 - 20/12/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (Phần 16)

Giới thiệu phần 16, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019.

15:53 - 18/12/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (Phần 15)

Giới thiệu phần 14, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019.

16:35 - 01/12/2020

Hạ Trạch đột phá từ nuôi trồng thủy sản

Tùy bút và ảnh minh họa của anh Nguyễn Chung Quý về ngành thủy sản xã Hạ Trạch

14:57 - 13/11/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 14)

Giới thiệu phần 14, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019.

15:15 - 14/10/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 13)

Giới thiệu phần 13, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

11:22 - 10/10/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 12)

Giới thiệu phần 12, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

Video clip