14:57 - 13/11/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 14)

Giới thiệu phần 14, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019.

15:15 - 14/10/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 13)

Giới thiệu phần 13, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

11:22 - 10/10/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 12)

Giới thiệu phần 12, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

17:54 - 05/09/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 11)

Giới thiệu phần 11, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

08:40 - 12/08/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 10)

Giới thiệu phần 9, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

08:03 - 02/08/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 9)

Giới thiệu phần 9, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

18:25 - 18/06/2020

Các đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV

Hình ảnh các đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

18:04 - 18/06/2020

Đại hôi Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin và ảnh về kết quả Đại hôi Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện.

Video clip