12:49 - 28/10/2012

Làm 3 dự án nước sạch... dân vẫn “khát”

Bài viết của Thùy Dung đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày 17 tháng 8 năm 2012

20:08 - 07/05/2012

Thông tin thêm về "Nhà máy bột cá tại xã Hạ Trạch"

Chủ đầu tư nhà máy và bà con đã thỏa thuận "Không xây dựng nhà máy bột cá tại Hạ Trạch" trước sự chúng kiến của các anh lãnh đạo Xã Hạ...

13:36 - 25/04/2012

Nhà máy chế biến bột cá ở Hạ Trạch

Trăn trở của anh Lê Chiêu Phùng cũng là trăn trở của nhiều bà con quê hương về việc xây dựng nhà máy chế biến bột cá tại Hạ Trạch

07:02 - 11/04/2012

Tâm sự của anh Cảnh Giang

Suy nghĩ của anh Cảnh Giang về những ý kiến bình luận của bạn đọc trên caolaoha.com trong thời gian vừa qua

20:30 - 08/02/2012

Chung tay trả lại màu xanh cho đồi Mái Hung

Trăn trở của anh Lưu Văn Lộc cũng như của nhiều bà con quê hương khi thấy môi trường đồi Mái Hung thay đổi

19:12 - 06/12/2011

Góp ý quy hoạch đường nông thôn và mương cấp thoát nước

Ý kiến của anh Tuan65kt về xây dựng đường làng và hệ thống mương cấp thoát nước trong các thôn xóm

18:40 - 18/11/2011

Tăng cường dân chủ để thực hiện xây dựng nông thôn mới

Ý kiến của anh Đặng Văn Quang về vấn đề phát huy dân chủ trong việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở Hạ Trạch.

17:00 - 15/10/2011

Một số thông tin về xây dựng nông thôn mới của xã nhà

Bài viết của anh Nguyễn Văn Đức, phó bí thư tường trực Đảng ủy xã

Video clip