09:10 - 04/07/2014

Thấy giáo Lưu Văn Quỳnh

Những điều ít biết về thấy giáo Lưu Văn Quỳnh của tác giả Lê Chiêu Phùng

11:09 - 08/06/2014

Lưu Văn Quyết, một cựu chiến binh gương mẫu

Bài viết về ông Lưu Văn Quyết, một cựu chiến binh gương mẫu của quê hương Cao Lao Hạ của tác giả Lê Chiêu Phùng

12:58 - 21/01/2014

Lê Trọng Huấn

Giới thiệu anh Lê Trọng Huấn, một người con của Cao Lao Hạ, một Giám đốc năng động của tỉnh Quảng Bình

10:12 - 19/06/2013

Nhớ Chú Phan Anh Trung

Viết về chú Phan Anh Trung một người Anh, một công tác viên tích cực của trang tin caolaoha.com

22:08 - 06/03/2013

Trần Thị Tuyết Liệu

Nữ nhà giáo Trần Thị Tuyết Liệu trọn chữ "tâm" với nghề

20:05 - 31/10/2012

Tìm về kỷ vật của người đã mất

Giới thiệu bút ký của tác giả Lê Chiêu Phùng

23:24 - 19/08/2012

Lê Chiêu Huấn, gương sáng trong sản xuất nông nghiệp

Giới thiệu gương quết tâm làm giàu của vợ chồng anh chị Lê Chiêu Huấn và Lê Thị Nga tại quê nhà

20:35 - 09/06/2012

Nguyễn Trọng Khánh

Nguyễn Trọng Khánh chủ một doanh nghiệp nhỏ ở Đồng Hới nhưng có tấm lòng lớn với quê hương Hạ Trạch

Video clip