15:10 - 05/12/2020

Cao Lao làng lúa làng thơ

Bài viết của anh Lưu Văn Quỳnh về ấn phẩm “Haiku làng Cao Lao Hạ” do NXB Hội Nhà Văn ấn hành năm 2020

17:12 - 19/10/2020

Mong Hạ Trạch hết lụt

Vài dòng thấm đẫm tình quê trên Facebook cá nhân của em Lưu Quỳnh Trang.

18:42 - 28/08/2020

Cây lúa trên đồng đất Hạ Trạch

Ghi chép của anh Nguyễn Chung Quý về cây lúa và nghề trồng lúa ở quê hương Cao Lao Hạ  

16:32 - 24/08/2020

Ruốc đam

Ghi chép của anh Nguyễn Hữu Đức về món ruốc đặc sản của quê hương Cao Lao Hạ  

09:06 - 29/06/2020

Đình và lễ Đình làng Hạ

Ghi chép và những hình ảnh tư liệu của anh Nguyễn Chung Quý về Đình và lễ Đình làng Cao Lao Hạ

09:08 - 09/05/2020

Chuyện em tôi đi bắt

Chuyện kể của anh Nguyễn Chung Quý về một thời của người Cao Lao Hạ với nghề "đi bắt"

19:58 - 18/01/2020

Tết đến xuân về

Tâm sự với trang tin quê hương caolaoha.com của anh Lưu Văn Quỳnh

20:42 - 15/07/2019

Hè về lại nhớ

Tùy bút của anh Lưu Văn Quỳnh tặng anh Truongluu Caolao nhân ngày cúng Thành Hoàng Làng 18 tháng 7 năm 2019 (16/6/Kỷ Hợi) và chuẩn bị triển khai hạng mục...

Video clip