19:17 - 13/11/2019

Nhớ người làm từ thiện

Chùm thơ của tác giả Lưu Trọng Thông in trong tập thơ Hương Sắc Cao Lao ấn hành năm 2019

18:55 - 08/10/2019

Đừng khóc nghe anh

Tâm sự của chị Nguyễn Thị Hằng gửi anh Lưu Văn Quỳnh khi chị mắc bệnh hiểm nghèo do anh Đặng Văn Quang sưu tầm và giới thiệu

10:41 - 07/10/2019

Cao Lao Hương Sử Lược Thuật Diễn Ca

Giới thiệu tác giả Cụ Lưu Trọng Tuần và bài thơ Cao Lao Hương Sử Lược Thuật Diễn Ca của Cụ

21:08 - 02/10/2019

Quê hương

Chùm thơ của tác giả Lê Anh Sơn đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuân Kỷ Hợi 2019 

08:24 - 30/09/2019

Con sông quê hương

Thơ của tác giả Nguyễn Xuân Trường in trong tập Hương Sắc Cao Lao xuân Kỷ Hợi 2019   

10:33 - 22/09/2019

Tiếng quê tôi

Những bài thơ về tuổi thơ và kỷ niệm về quê hương do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm và giới thiệu

14:57 - 21/08/2019

Chiều dốc Oằn

Thơ của Trần Quang Thành in trong tập Hương Sắc Cao Lao xuân Kỷ Hợi 2019

19:59 - 16/08/2019

Trở lại mái trường xưa

Thơ của tác giả Lê Thị Hoài Thanh với lời dẫn của anh Nguyễn Chung Quý

Video clip