20:56 - 05/06/2019

Không làm ô nhiễm môi trường

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Đăng Kế đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018

18:36 - 04/06/2019

Cha tôi

Những vần thơ xúc động viết về người Cha kính yêu của anh Lưu Minh Hải

19:40 - 03/06/2019

Quê hương

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Lê Văn Viên đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018  

20:06 - 23/05/2019

Bức tranh quê trong mưa

Cảm xúc của anh Lưu Bá Minh về làng quê Cao Lao Hạ trong cơn mưa ngày nào

06:30 - 20/05/2019

Tìm lại bến quê

Nỗi niềm “day dứt trong ta bến quê đời” của anh Đặng Văn Quang đối với quê hương Hạ Trạch

20:16 - 17/05/2019

Quê hương tháng 5 tìm về

Chùm thơ tháng 5 của các tác giả người làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm và giới thiệu

18:50 - 09/05/2019

Trăng thu quê nhà

Giới thiệu chùm thơ của Lê Quang Châu đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018  

09:06 - 04/04/2019

Quê mẹ

Những vần thơ cảm động của Nguyễn Hoàng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy huyện Bố Trạch viết về quê mẹ làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch thân...

Video clip