09:37 - 04/12/2021

Nhớ sông quê

Chùm thơ của anh Phan Hồng Minh về dòng sông Gianh quê hương

07:22 - 29/11/2021

Nhớ về miền quê

Những câu thơ về quê hương của anh Lưu Thanh Tùng hiện nghỉ hưu ở Hà Nội 

09:43 - 27/11/2021

Về làng Hạ cùng em

Những câu thơ đẫm tình quê của anh Phan Văn Hà

07:31 - 19/11/2021

Nghề cao quý

Thơ của anh Nguyễn Công Tranh tặng các Thầy Cô giáo nhân ngày 20 tháng 11

07:48 - 17/11/2021

Vịnh cổng chào xóm 12

Bài vịnh của anh Đặng Văn Quang và các bài họa của con em làng Cao Lao Hạ qua lời giới thiệu và tập hợp của anh Nguyễn Hữu Đức  

07:56 - 02/11/2021

Hương gió – tình quê

Chùm thơ mang đậm tình quê của chị Ngọc Lan khi chị còn đang ở nước Nga xa xôi và ở Sài Gòn trong những ngày gần đây

07:32 - 21/09/2021

Làng Hạ vào Thu

Nét thu của làng Cao Lao Hạ quê hương qua những vần thơ của anh Phan Hồng Minh

11:07 - 03/08/2021

Xa quê nhớ mẹ

Những vần thơ nhớ mẹ, nhớ quê của chị Trần Ngọc Lan, một người con xa quê hiện đang sống ở Tp. Hồ Chí Minh

Video clip