06:28 - 13/08/2019

Nơi ấy quê mình

Chùm thơ mới sáng tác mới của anh Lưu Thành Định về quê hương Cao Lao Hạ thân yêu

16:53 - 08/08/2019

Tiếng thu Cao Lao Hạ

Góc nhìn về mua thu qua trên quê hương Cao Lao Hạ qua giai điệu mượt mà của anh Đặng Văn Quang

14:14 - 07/08/2019

Mùa Vu Lan báo hiếu

Những bài thơ nhiều thể loại viết về mùa Vu Lan của một số tác giả là con em người làng Cao Lao Hạ  

21:16 - 19/07/2019

Xào xạc quê trưa

Giới thiệu bài thơ của tác giả Nguyễn Hữu Đức đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018

15:02 - 02/07/2019

Hạ nắng

Cảm tác của anh Nguyễn Chung Quý và Lê Quang Quý về những ngày nắng hạn tại quê nhà Cao Lao Hạ

09:04 - 30/06/2019

Về quê

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Lê Anh Sơn đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018

16:04 - 26/06/2019

Miền ký ức

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Chung Quý đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018 

09:41 - 24/06/2019

Về lại ngày xưa

Ký ức về quê hương, về tuổi thơ qua những câu thơ mượt mà của anh Lưu Thành Định

Video clip