10:32 - 06/12/2018

Mồ côi

Tâm lòng của cô giáo Nguyễn Phương Thảo, giáo viên trường THCS Mỹ Trạch viết tặng hai cháu Nguyễn Khắc Huy và Nguyễn Khắc

00:31 - 19/11/2018

Chùm thơ của người Cao Lao Hạ

Giới thiệu chùm thơ của một số bà con người Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm

00:29 - 19/11/2018

40 năm ngày tịu trường

Thơ cuae anh Lê Chiêu Chúc

07:52 - 25/10/2018

Tám năm trang web làng

Chùm thơ của anh Đặng Văn Quang và Lê Mạnh Hùng tặng trang tin làng nhân dịp trang tin tròn 8 tuổi.

09:15 - 22/10/2018

Ta tìm về

Chùm thơ của chị Lê Mai, người Cao Lao Hạ hiện đang sống và làm việc tại Đồng Hới do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm và giới thiệu

08:27 - 30/09/2018

Tình yêu và chờ đợi

Chùm thơ của anh Phan Xuân Trọng do anh Nguyễn Hữu Đức giới thiệu

17:07 - 19/09/2018

Cổ tích Vực Sanh

Thơ của anh Lưu Bá Minh

14:36 - 16/09/2018

Có về quê Hạ cùng anh

Thơ của anh Lưu Minh Hải

Video clip