07:48 - 17/11/2021

Vịnh cổng chào xóm 12

Bài vịnh của anh Đặng Văn Quang và các bài họa của con em làng Cao Lao Hạ qua lời giới thiệu và tập hợp của anh Nguyễn Hữu Đức  

07:56 - 02/11/2021

Hương gió – tình quê

Chùm thơ mang đậm tình quê của chị Ngọc Lan khi chị còn đang ở nước Nga xa xôi và ở Sài Gòn trong những ngày gần đây

07:32 - 21/09/2021

Làng Hạ vào Thu

Nét thu của làng Cao Lao Hạ quê hương qua những vần thơ của anh Phan Hồng Minh

11:07 - 03/08/2021

Xa quê nhớ mẹ

Những vần thơ nhớ mẹ, nhớ quê của chị Trần Ngọc Lan, một người con xa quê hiện đang sống ở Tp. Hồ Chí Minh

07:28 - 18/07/2021

Khóc ông về cõi hạc

Cảm xúc của anh Đặng Văn Quang về cụ ông Trần Xuân Đạm khi ông từ giã cõi trần

07:29 - 12/07/2021

Nhớ quê

Bài thơ với những nỗi nhớ về tuổi thơ quê hương của chị Trần Ngọc Lan  

07:49 - 20/06/2021

Cầu Gianh

Thơ và lời dẫn của anh Nguyễn Công Tranh

08:37 - 12/06/2021

Nhớ quê

Bài thơ ngắn của anh Nguyễn Văn Quảng với lời dẫn của anh Đặng Văn Quang  

Video clip