08:27 - 30/09/2018

Tình yêu và chờ đợi

Chùm thơ của anh Phan Xuân Trọng do anh Nguyễn Hữu Đức giới thiệu

17:07 - 19/09/2018

Cổ tích Vực Sanh

Thơ của anh Lưu Bá Minh

14:36 - 16/09/2018

Có về quê Hạ cùng anh

Thơ của anh Lưu Minh Hải

14:31 - 16/09/2018

Vịnh Vực Sanh

Thơ vịnh Vực Sanh của anh Lê Quang Quý, Đỗ Hoa Phượng và Đặng Văn Quang

09:30 - 10/08/2018

Về quê nhặt ký ức

Giới thiệu bài thơ "Về quê nhặt ký ức buồn" của tác giả Đỗ Hoa Phượng do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm

06:56 - 21/07/2018

Ký ức tuổi thơ

Thơ của anh Lê Văn Sinh do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm và giới thiệu

09:03 - 06/07/2018

Chùm thơ của Phan Trọng Xuân và Đặng Văn Quang

Chùm thơ mới của các anh Phan Trọng Xuân và Đặng Văn Quang do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm giới thiệu

08:52 - 13/06/2018

Bức tranh quê trong mưa

Cảm xúc và góc nhìn khác lạ của anh Lưu Bá Minh về quê hương Hạ Trạch

Video clip