21:04 - 01/02/2020

Chùm thơ xuân của con em làng Hạ

Những cảm xúc về xuân mới Canh Tý của con em làng Cao Lao Hạ qua những vần thơ do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm và tuyển chọn

19:30 - 17/01/2020

Chùm thơ chào xuân mới 2020 của con em làng Hạ

Giới thiệu chùm thơ chào xuân mới 2020 của con em làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm và tuyển chọn

21:11 - 27/11/2019

Giếng làng

Chùm thơ của tác giả Linh Giang (Lê Văn Viên) đăng trong tập Hương sắc Cao Lao ấn hành năm 2019  

19:17 - 13/11/2019

Nhớ người làm từ thiện

Chùm thơ của tác giả Lưu Trọng Thông in trong tập thơ Hương Sắc Cao Lao ấn hành năm 2019

18:55 - 08/10/2019

Đừng khóc nghe anh

Tâm sự của chị Nguyễn Thị Hằng gửi anh Lưu Văn Quỳnh khi chị mắc bệnh hiểm nghèo do anh Đặng Văn Quang sưu tầm và giới thiệu

10:41 - 07/10/2019

Cao Lao Hương Sử Lược Thuật Diễn Ca

Giới thiệu tác giả Cụ Lưu Trọng Tuần và bài thơ Cao Lao Hương Sử Lược Thuật Diễn Ca của Cụ

21:08 - 02/10/2019

Quê hương

Chùm thơ của tác giả Lê Anh Sơn đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuân Kỷ Hợi 2019 

08:24 - 30/09/2019

Con sông quê hương

Thơ của tác giả Nguyễn Xuân Trường in trong tập Hương Sắc Cao Lao xuân Kỷ Hợi 2019   

Video clip