17:26 - 22/03/2015

Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới gặp mặt đầu Xuân Ất Mùi

Tin và ảnh về buổi gặp mặt đầu Xuân Ất Mùi của đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới

17:50 - 17/03/2015

Mời gặp mặt đầu xuân

Thư mời gặp mặt đầu xuân của Ban Liên lạc Hội đồng hương Hạ Trạch tại thành phố Đồng Hới

21:57 - 15/03/2015

Hình ảnh hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân

Tin ảnh về sự kiện gặp mặt Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội đầu xuân Ất Mùi của tác giả Nguyễn Danh Lợi

17:14 - 03/03/2015

Bà con đồng hương Hạ trạch tại Quảng trị gặp mặt đầu xuân 2015

Một số hình ảnh bà con đồng hương Hạ trạch tại Quảng trị gặp mặt đầu xuân 2015

17:10 - 03/03/2015

Thông báo mời gặp mặt đầu xuân mới Ất Mùi

Thông báo mời gặp mặt đầu xuân mới Ất Mùi của Ban đại diện họ Tộc Lê Chiêu tại thành phố Đồng Hới

07:20 - 27/02/2015

Thông báo về Lễ cúng rằm tháng Giêng thường niên năm 2015

Thông báo của Hội đồng hương Hạ Trạch tại TP. HCM về Lễ cúng rằm tháng Giêng thường niên năm 2015

16:19 - 24/02/2015

Chúc tết tại Thành Phố Đồng Hới

Tin và ảnh về hoạt động của bà con Hạ Trạch tại Đồng Hới do anh Lê Chiêu Phùng thực hiện

22:41 - 22/02/2015

Mời họp đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Thư mời họp đầu xuận Ất Mùi 2015 của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội và vùng lân cận

Video clip