15:53 - 18/12/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (Phần 15)

Giới thiệu phần 14, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019.

16:35 - 01/12/2020

Hạ Trạch đột phá từ nuôi trồng thủy sản

Tùy bút và ảnh minh họa của anh Nguyễn Chung Quý về ngành thủy sản xã Hạ Trạch

10:48 - 25/11/2020

Cần tôn tạo phục dựng lại chùa làng ta!

Bài viết của anh Phan Văn Hà, trưởng họ Phan làng Cao Lao Hạ

14:57 - 13/11/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 14)

Giới thiệu phần 14, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019.

15:15 - 14/10/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 13)

Giới thiệu phần 13, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

11:22 - 10/10/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 12)

Giới thiệu phần 12, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

17:54 - 05/09/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 11)

Giới thiệu phần 11, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

08:40 - 12/08/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 10)

Giới thiệu phần 9, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

Video clip