09:25 - 12/04/2020

Ngôi nhà kiến trúc cổ của mệ Lê Thị Năm

Giới thiệu những hình ảnh ngôi nhà kiến trúc cổ của mệ Lê Thị Năm ở Thôn 5 do anh Lê Chiêu Phùng thực hiện

18:57 - 13/02/2020

Giếng Hóc – Di tích lịch sử của làng Cao Lao Hạ

Tin và ảnh của anh Nguyễn Chung Quý về giếng Hóc của làng Cao Lao Hạ xưa và thực trạng hiện nay

22:54 - 11/01/2020

Ca dao, Tục ngữ, Thành ngữ, Ngạn ngữ làng Cao Lao Hạ

Bài viết về ca dao, tục ngữ, ngạn ngữ của người làng Cao Lao Hạ xưa trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

08:15 - 09/01/2020

Ngôi nhà cổ của bác Lưu Văn Lãm

Giới thiệu những hình ảnh ngôi nhà cổ của bác Lưu Văn Lãm ở Thôn 5 do anh Lê Chiêu Phùng thực hiện

07:41 - 07/01/2020

Ấn hành cuốn “Lịch sử Làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch”

Tin về xuất bản cuốn sách “Lịch sử Làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch”  

18:27 - 01/01/2020

Người chỉ huy trận 'Điện Biên Phủ trên không' và trận đánh đầu tiên ở Cổng Trời

Bài viết về Trung tướng Lê Văn Tri đăng trên nhiều trang tin điện tử trong những ngày gần đây

17:33 - 30/12/2019

Tư liệu quý về làng Cao Lao Hạ

Giới thiệu sưu tầm, nghiên cứu của bác Lê Văn Viên và các thành viên về Cửu Khúc Long Khê, Hói Hạ, Hồ Vực, Ao Phôốc của làng Cao Lao Hạ.

09:07 - 27/12/2019

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch về việc xuất bản cuốn Lịch sử làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch

Video clip