00:01 - 09/02/2018

Ấm lòng người nghèo làng Hạ

Ghi chép của anh Lê Chiêu Phùng

21:55 - 19/01/2018

Chương trình hỗ trợ người nghèo, tàn tật, nhiễm chất độc da cam ăn tết 2018

Thư kêu gọi hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật và trẻ em mồ côi nhân dịp tết Nhâm Tuất 2018

08:12 - 26/10/2017

Dự án kè hồ trước Đình làng Cao Lao Hạ

Giới thiệu nội dung, tiến độ, kinh phí kè hồ trước Đình làng Cao Lao Hạ

10:44 - 02/07/2017

Hình ảnh những cây đa làng

Hình ảnh những cây đa làng hiện nay, sau hơn 4 năm thực hiện chương trình "Trồng lại những cây đa quê hương" do caolaoha.com phát động

17:30 - 16/01/2016

Tiếp nhận các bức Hoành phi và bộ Gươm giáo Đình làng

Tin và ảnh về kiểm tra 6 bức Hoành phi và 2 bộ Gươm giáo của Ban chấp hành Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

10:57 - 04/12/2015

Cung tiến kinh phí cho các bức Hoành phi và bộ Gươm giáo Đình làng Cao Lao Hạ

Thư kêu gọi cung tiến kinh phí cho các bức Hoành phi và bộ Gươm giáo Đình làng Cao Lao Hạ

21:33 - 28/10/2015

Thư cám ơn

Thư cám ơn của Ban xây dựng các hạng mục phụ trợ Đình làng Cao Lao Hạ

10:15 - 28/10/2015

Biên bản nghiệm thu công trình Đình làng Cao Lao Hạ

Biên bản nghiệm thu hạng mục sơn, vẽ Nghi môn trong Đình, lắp đặt Hoành quyển trước Đình, tu bổ, tôn tạo cổng Đình làng Cao Lao Hạ

Video clip